Statuss:
Īstenošana
remap logo

 

Projekta/ aktivitātes nosaukums (noslēgtā līguma Nr.):

“Joint Action on implementation of validated best practices on nutrition (JA Best–ReMaP)” (Vienotā rīcība par izvērtētu labās prakses pārņemšanu uzturā).

Latvija iesaistās piecās darba pakotnēs:

1.darba pakotne “Koordinācija/ administrēšana”.

2.darba pakotne “Izplatīšana”.

3.darba pakotne “Novērtēšana”.

4.darba pakotne “Integrācija valsts politikā un ilgtspējība”.

6.darba pakotne “Labās prakses pārņemšanu par neveselīgu pārtikas produktu tirdzniecības un reklāmas ierobežošanu bērniem un jauniešiem”.

Projektā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) darbojas kā sadarbības partneris. Granta līguma Nr. 951202–Best-ReMaP–HP–JA–2019.

Logotips:

 

Paredzētais ieviešanas termiņš:

2020. gada 1. oktobris – 2023. gada 30. septembris.

Vadošais partneris:

Slovēnijas Nacionālais sabiedrības veselības institūts (National institute of Public Health – NIJZ).

Sadarbības valstis (partneri):

 1. Austrija (Bundesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz – BMASGK).
 2. Beļģija (Belgian institute for health “SCIENSANO” – Sciensano).
 3. Bosnija un Hercogovina (Ministry of Civil Affairs – MoCA).
 4. Bulgārija (Natsionalen Centar Po Obshtestveno Zdrave i Analizi – NCPHA).
 5. Horvātija (Croatian Institute of Public Health – CIPH).
 6. Kipra (Ministry of Health of the Republic of Cyprus – MoHCy).
 7. Dānija (Danish Veterinary and Food Administration “Fødevarestyrelsen” – DVFA).
 8. Igaunija (Ministry of Social Affairs – MoSA).
 9. Somija (National Institute for Health and Welfare – THL).
 10. Francija (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES).
 11. Vācija (Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel – MRI).
 12. Grieķija (Institute of Child Health – ICH).
 13. Ungārija (Semmelweis University – SU).
 14. Īrija (Department of Health – DOH).
 15. Itālija (Istituto Superiore di Sanità – ISS).
 16. Latvija (The Centre for Disease Prevention and Control – CDPC).
 17. Lietuva (Ministry of Health – LR SAM).
 18. Malta (Ministry for Health – MFH).
 19. Nīderlande (National Institute for Public Health and the Environment – RIVM).
 20. Polija (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – SUM).
 21. Portugāle (Ministerio da Saude - Republica Portuguesa – DGS).
 22. Rumānija (Institutul National De Sanatate Publica – NIPH).
 23. Serbija (Institute of Public Health of Serbia – IPHS).

Projekta mērķis:

Kopējais mērķis ir nodrošināt kopīgu/ saskaņotu pārtikas produktu mārketinga un reklamēšanas pieeju bērniem un janiešiem Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ) valstīs, kā arī izstrādāt instrumentus, lai saskaņotu uzraudzību attiecībā uz pārtikas produktu tirdzniecību un digitālo mārketingu bērniem un janiešiem, sevišķi, koncentrējot uzmanību uz augsta cukura, sāls un piesātināto tauku satura produktiem.

Latvijas kā sadarbības partnera uzdevumi darba pakotņu ietvaros:

 1. Izpētīt valstī esošos tiesību aktus, kas saistīti ar pārtikas produktu reklamēšanu un tirdzniecību bērniem un jauniešiem, izveidojot pārskatu un ieteikumus neveselīgo pārtikas produktu mārketinga (ieskaitot digitālo marketingu) ierobežošanai.
 2. Saskaņota ES un EEZ valstu pieeja Audiovizuālo mediju direktīvas (Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)) ieviešanā, izveidojot vienotu ES un EEZ uzturvielu profilēšanas modeli (pamatojoties uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) uzturvielu profilēšanas modeli (World Health Organization (WHO) Europe nutrient profile model)) kā instrumentu sabiedrības veselības uzlabošanā un noteikumu izveidošanā.
 3. Izveidot vienotu digitālā mārketinga novērtēšanas protokolu (pamatojoties uz Ziemeļvalstu uzraudzības protokolu) un neveselīgo produktu monitorēšanas rīku (t.i., testējot PVO izstrādāto digitālo mārketinga rīku „CLICK”) bērnu un jauniešu mērķauditorijai.

Sasniegtais rezultāts:

Izveidota stabila dalībvalstu kompetento un kontrolējošo iestāžu sadarbība, akcentējot uzmanību uz sadarbību mārketinga (jo īpaši digitālā) pārraudzībā.

Izveidota saskaņota ES dalībvalstu pieeja AVMSD ieviešanā, izveidojot vienotu produktu uzturvērtības profilu (pamatojoties uz PVO uztura profilu) kā instrumentu sabiedrības veselības uzlabošanā un noteikumu izveidošanā.

Sagatavota kopīgu/ saskaņotu ES dalībvalstu uzraudzība un ziņošanas kārtība par pārtikas produktu tirdzniecību bērniem un jauniešiem (pamatojoties uz Ziemeļvalstu uzraudzības protokolu).

Projekta kontaktpersonas:

Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vecākajai sabiedrības veselības analītiķe/ Latvijas puses nominētais pārstāvis:

Iveta Pudule

Tālr.: 67387666

e-pasts: iveta.pudule@spkc.gov.lv

 

Veselības veicināšanas departamenta direktore:

Ilze Straume

Tālr. 67387683

e-pasts: ilze.straume@spkc.gov.lv

 

Projekta vadītāja – finansiste:

Inga Selecka

Tālr. 67387673

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

Plašāka informācija:

Projekta aktualitātes un materiāli pieejami https://bestremap.eu/