Statuss:
Noslēdzies

 

Projekta nosaukums

Joint action on nutrition and physical activity (JANPA), vienotās rīcības projekts par uzturu un fiziskajām aktivitātēm

Logotips

Paredzētais ieviešanas termiņš

2015. gads – 2017. gads

Vadošais koordinators

Projekta vadošais koordinators ir Francijas pārtikas, vides un darba veselības & drošības aģentūra (ANSES)

Projekta mērķis

Sniegt ieguldījumu, lai līdz 2020. gadam apturētu pieaugošo bērnu un pusaudžu ar lieko svaru un aptaukošanos īpatsvaru, identificējot, apkopojot un izplatot datus un labās prakses piemērus projektā iesaistītajās valstīs.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

Slimību profilakses un kontroles centrs kā asociētais partneris piedalās projekta 2.darba pakotnē - "Izplatīšana" (Dissemination), 3.darba pakotnē - "Novērtēšana" (Evaluation) un 6.darba pakotnē "Veselīgas vides caur integrētām pieejām" (Healthy environments by integrated approaches).

Galvenās Slimību profilakses un kontroles centra aktivitātes:

2.darba pakotnes ietvaros – apzināt ieinteresētās personas, kuras vēlas saņemt informāciju par JANPA projektu, un tulkot sagatavotos informatīvos materiālus.

 

3.darba pakotnes ietvaros - apzināt noteiktiem kritērijiem atbilstošus ekspertus Latvijā, kuri varētu piedalīties JANPA projekta novērtēšanā kā neatkarīgi eksperti.

 

6.darba pakotnes ietvaros:

1. Iztulkot aptaujas anketu bērnu aptaukošanās profilakses kapacitātes novērtēšanai valstī. Apzināt iesaistītās personas no dažādiem sektoriem un dažādiem līmeņiem un nodrošināt, lai tās aizpilda anketu elektroniski tīmekļa vietnē.

2. Sagatavot situācijas aprakstu, iekļaujot tajā informāciju par aptaukošanās rādītājiem bērnu un pusaudžu vidū, izglītības sistēmas struktūra, bērnu ēdināšanas un fizisko aktivitāšu organizēšanu bērnudārzos un skolās u.c. informāciju.

3. Apkopot un sagatavot pārskatu par politikas iniciatīvām, projektiem un valsts līmeņa programmām Latvijā, kuru mērķis ir veicināt veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes bērnudārzos un skolās (labās prakses piemēri).

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas vecākā veselības veicināšanas koordinētāja Sanda Terela (sanda.terela@spkc.gov.lv, tālr. 67387603)

Plašāka informācija

Projekta materiāli pieejami www.janpa.eu