Slimību profilakses un kontroles centrs

Informācija izglītības iestādēm par infekcijas slimību profilakses un kontroles pasākumiem

08.02.2018
 

Infekcijas slimību izplatīšanu izglītības iestādēs veicinošie faktori ir nepietiekamas iemaņas un zināšanas higiēnas jautājumos, slimo bērnu izolācijas no veseliem bērniem nepieciešamības neievērošana, neziņošana par saslimšanas gadījumiem (iespējamajiem uzliesmojumiem), izglītības iestāžu atbildīgo personu nepareiza rīcība uzliesmojumu gadījumos u.c.

 

Profesionāli un laikus veikti infekcijas slimību profilakses un kontroles pasākumi ļauj samazināt saslimstību un novērst iespējamos uzliesmojumus. SPKC ieteikumi (http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/) ir veltīti bērnu izglītības iestāžu darbiniekiem, lai palīdzētu pareizi rīkoties, ja bērnu vai personāla vidū ir reģistrēti saslimšanas gadījumi ar infekcijas slimībām:

 

 • A hepatīts

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/700/

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/699/

 

 • Akūtas zarnu infekcijas slimības

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/503/ieteikumi-pirmsskolas-izglitibas-iestadem-ja-registrets-akutas-zarnu-infekcijas-gadijums

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/502/ieteikumi-skolam-ja-registrets-akutas-zarnu-infekcijas-gadijums

 

 • Ieteikumi labai sabiedrības veselības praksei, reģistrējot vīrusu etioloģijas zarnu infekcijas uzliesmojumu bērnu izglītības iestādē

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/973/ieteikumi-labai-sabiedribas-veselibas-praksei-registrejot-virusu-etiologijas-zarnu-infekcijas-uzliesmojumu-bernu-izglitibas-iestade

 

 • Difterija

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/681/ieteikumi-skolam-ja-registrets-difterijas-vai-difterijas-izraisitaju-nesasanas-1-gadijums

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/682/ieteikumi-pirmsskolas-izglitibas-iestadem-ja-registrets-difterijas-vai-difterijas-izraisitaju-nesasanas-1-gadijums

 

 • Enterovīrusu meningīts

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/564/ieteikumi-skolam-ja-registrets-enterovirusu-meningita-gadijums

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/562/ieteikumi-pirmsskolas-izglitibas-iestadem-ja-registrets-enterovirusu-meningita-1-gadijums

 

 • Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts (cūciņas)

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/697/

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/696/ieteikumi-pirmsskolas-izglitibas-iestadem-ja-registrets-masalu-masalinu-vai-epidemiska-parotita-1-gadijums

 

 • Garais klepus

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/686/ieteikumi-skolam-ja-registrets-gara-klepus1-gadijums

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/687/ieteikumi-pirmsskolas-izglitibas-iestadem-ja-registrets-gara-klepus-1-gadijums

 

 Vispārīgie ieteikumi infekcijas slimību profilaksei izglītības iestādēs:

 

 • Roku higiēna

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/972/roku-higiena

 

 • Informācija un ieteikumi izglītības iestādēm ērču pārnesto slimību profilaksei:

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/905/informacija-un-ieteikumi-izglitibas-iestadem-ercu-parnesto-slimibu-profilaksei

 

 • Informācija un ieteikumi izglītības iestādēm par gripas profilakses pasākumiem:

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-gripas-profilaksei/321/informacija-un-ieteikumi-izglitibas-iestadem-par-gripas-profilakses-pasakumiem

 

 • Enterovīrusu meningīta profilakse izglītības iestādēs

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/584/enterovirusu-menigita-profilakse-izglitibas-iestades

©SPKC 2019. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC