Uz cilvēku orientēta veselības aprūpe ir tēmas par kurām aizvien vairāk tiek runāts kā pasaulē, tā arī Latvijā. Neapšaubāmi ārstniecības procesā būtiska loma ir tieši pašam pacientam – pacienta līdzestībai savā ārstēšanas procesā, mijiedarbībai starp mediķiem, ārstniecības iestādes personālu, ārstniecības iestādes fizisko un emocionālo vidi.  Kopā ar veselības aprūpes speciālistiem stiprināt veselības pratību, kā arī vairot uzticēšanos veselības aprūpes sistēmai visos tās posmos.