08.02.2018

Infekcijas slimību izplatīšanu izglītības iestādēs veicinošie faktori ir nepietiekamas iemaņas un zināšanas higiēnas jautājumos, slimo bērnu izolācijas no veseliem bērniem nepieciešamības neievērošana, neziņošana par saslimšanas gadījumiem (iespējamajiem uzliesmojumiem), izglītības iestāžu atbildīgo personu nepareiza rīcība uzliesmojumu gadījumos u.c.

Profesionāli un laikus veikti infekcijas slimību profilakses un kontroles pasākumi ļauj samazināt saslimstību un novērst iespējamos uzliesmojumus. SPKC ieteikumi (https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi) ir veltīti bērnu izglītības iestāžu darbiniekiem, lai palīdzētu pareizi rīkoties, ja bērnu vai personāla vidū ir reģistrēti saslimšanas gadījumi ar infekcijas slimībām:

 • A hepatīts

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/700/

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-skolam-un-bernudarziem/699/

 • Akūtas zarnu infekcijas slimības

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/14

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/15

 • Ieteikumi labai sabiedrības veselības praksei, reģistrējot vīrusu etioloģijas zarnu infekcijas uzliesmojumu bērnu izglītības iestādē

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/18

 • Difterija

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/6

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/3

 • Enterovīrusu meningīts

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/22

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/16

 • Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts (cūciņas)

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/10

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/11

 • Garais klepus

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/8

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/9

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/7

 Vispārīgie ieteikumi infekcijas slimību profilaksei izglītības iestādēs:

 • Roku higiēna

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19

 • Informācija un ieteikumi izglītības iestādēm ērču pārnesto slimību profilaksei:

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/17

 • Informācija un ieteikumi izglītības iestādēm par gripas profilakses pasākumiem:

http://www.spkc.gov.lv/ieteikumi-gripas-profilaksei/321/informacija-un-ieteikumi-izglitibas-iestadem-par-gripas-profilakses-pasakumiem

 • Enterovīrusu meningīta profilakse izglītības iestādēs

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/2