Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi (turpmāk - PREM) ir spēcīgs veselības aprūpes kvalitātes indikators, tas ir sarežģīts, bet nepieciešams pētījumu lauks. Tas ļauj novērtēt to, cik veselības aprūpes sistēma ir centrēta uz pacientu.

2019. gada jūlijā tika uzsākts Veselības ministrijas iniciēts projekts sadarbībā ar Svētās Annas universitātes pārstāvjiem (Itālija) un Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) "Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības sistēmas darbības novērtēšanai Latvijā".

PREM ir rīks, ar kuru ziņo par pacienta pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus. PREM ir  balstīts uz objektīviem notikumiem. Tie rada mērogotus datus dažādās dimensijās, ieskaitot piekļuvi, komunikāciju un nepārtrauktību. Iegūtie dati tiek izmantoti, gan veselības aprūpes sistēmas novērtēšanai, gan dod iespēju starptautiskiem salīdzinājumiem.

PREM var izmantot, lai sekot pacientu atsauksmēm, noskaidrotu pacienta prioritātes un stiprinātu uz pacientu vērstu veselības aprūpi, koncentrējoties uz vispārējo pieredzi, piemēram, personāla attieksmi, slimnīcas vidi nevis pieredzi, kas saistīta ar konkrētu slimību. PREM novērtē, kā pacienti izjūt veselības aprūpi un atsaucas aprūpes praktiskajiem aspektiem, piemēram, aprūpes koordinēšanai, kādi ir gaidīšanas laiki un pakalpojumu sniedzēja un pacienta komunikācija. 

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir nepieciešama spēja ātri reaģēt uz radušos situāciju, izvērtēt un rast risinājumus, kas uzlabotu pacienta aprūpi, uzturoties slimnīcā. Tiešsaistes anketa ir viens no rīkiem, kas ļauj reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi slimnīcas nodaļā, noskaidrojot iespējamos riskus un sniedzot iespēju tos novērst.

Informācijas iegūšana pa soļiem

  1. Iesaistoties ārstniecības iestādēm tika izstrādāta elektroniska aptaujas anketa latviešu, angļu un krievu valodās. Anketā tiek izmantoti atklātie, slēgtie un daļēji slēgtie jautājumi. Anketa ir aizpildāma tiešsaistē, saite uz anketu, pacientam tiek nosūtīta uz ārstniecības līgumā ar slimnīcu norādīto e-pasta adresi vai  tālruņa numuru pēc izrakstīšanās no slimnīcas.
  2. Pacientu aizpildītās aptaujas anketas (anonīmas) tiek nodotas atpakaļ ārstniecības iestādēm izvērtēšanai, secinājumu izdarīšanai un tālākām rīcībām.
  3. Rezultātus apkopotā veidā par visām ārstniecības iestādēm kopā apkopo Slimību profilakses un kontroles centrs.
Lekcija: Pacientu pieredzes mērīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti

Pacientu ieinteresētībai un vēlmei piedalīties aptaujā, būtiska loma ir ārstniecības iestādē nodarbināto zināšanām par PREM darbību un iesaiste atgriezeniskās saites veidošanā. Ārstniecības iestādes darbinieku apmācībai sadarbībā ar Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas, kurā no 2018. gada nogales  tiek īstenota tiešsaistes aptauja, kas pastāvīgi monitorē pacientu pieredzi slimnīcā, Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas vadītāju Vitu Šteinu un pacientu drošības konsultantu Reini Upenieku tika izveidots video.

Aicinām ikvienu stacionāro ārstniecības iestādi iesaistīties šajā projektā un apkopot datus par pacientu pieredzi, ārstējoties konkrētajā stacionārajā ārstniecības iestādē. Intereses gadījumā aicinām sazināties ar SPKC pārstāvi: