Pacientu ziņotās pieredzes mērījumi (turpmāk - PREM) ir spēcīgs veselības aprūpes kvalitātes indikators, tas ir sarežģīts, bet nepieciešams pētījumu lauks. Tas ļauj novērtēt to, cik veselības aprūpes sistēma ir centrēta uz pacientu.

2019. gada jūlijā tika uzsākts Veselības ministrijas iniciēts projekts sadarbībā ar Svētās Annas universitātes pārstāvjiem (Itālija) un Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) "Atbalsts pacienta ziņotās pieredzes pasākumu izstrādei veselības sistēmas darbības novērtēšanai Latvijā".

PREM ir rīks, ar kuru ziņo par pacienta pieredzi, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus. PREM ir  balstīts uz objektīviem notikumiem. Tie rada mērogotus datus dažādās dimensijās, ieskaitot piekļuvi, komunikāciju un nepārtrauktību. Iegūtie dati tiek izmantoti, gan veselības aprūpes sistēmas novērtēšanai, gan dod iespēju starptautiskiem salīdzinājumiem.

PREM var izmantot, lai sekot pacientu atsauksmēm, noskaidrotu pacienta prioritātes un stiprinātu uz pacientu vērstu veselības aprūpi, koncentrējoties uz vispārējo pieredzi, piemēram, personāla attieksmi, slimnīcas vidi nevis pieredzi, kas saistīta ar konkrētu slimību. PREM novērtē, kā pacienti izjūt veselības aprūpi un atsaucas aprūpes praktiskajiem aspektiem, piemēram, aprūpes koordinēšanai, kādi ir gaidīšanas laiki un pakalpojumu sniedzēja un pacienta komunikācija. 

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā ir nepieciešama spēja ātri reaģēt uz radušos situāciju, izvērtēt un rast risinājumus, kas uzlabotu pacienta aprūpi, uzturoties slimnīcā. Tiešsaistes anketa ir viens no rīkiem, kas ļauj reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi slimnīcas nodaļā, noskaidrojot iespējamos riskus un sniedzot iespēju tos novērst.

Informācijas iegūšana pa soļiem

 1. Iesaistoties ārstniecības iestādēm tika izstrādāta elektroniska aptaujas anketa latviešu, angļu un krievu valodās. Anketā tiek izmantoti atklātie, slēgtie un daļēji slēgtie jautājumi. Anketa ir aizpildāma tiešsaistē, saite uz anketu, pacientam tiek nosūtīta uz ārstniecības līgumā ar slimnīcu norādīto e-pasta adresi vai  tālruņa numuru pēc izrakstīšanās no slimnīcas.
 2. Pacientu aizpildītās aptaujas anketas (anonīmas) tiek nodotas atpakaļ ārstniecības iestādēm izvērtēšanai, secinājumu izdarīšanai un tālākām rīcībām.
 3. Rezultātus apkopotā veidā par visām ārstniecības iestādēm kopā apkopo Slimību profilakses un kontroles centrs.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Tas ir rīks, ar kura palīdzību ārstniecības iestāde noskaidro pacientu pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Pacientiem ir iespēja anonīmi ziņot par savu pieredzi ārstniecības iestādē. PREM ir balstīts uz objektīviem notikumiem. Izmantojot PREM ir iespēja noskaidrot pacientu pieredzi dažādās dimensijās, ieskaitot piekļuvi, komunikāciju, nepārtrauktību un pacientu drošību. Iegūtos datus var izmantoti, gan veselības aprūpes sistēmas novērtēšanai, gan starptautiskiem salīdzinājumiem.

PREM izmantošanas mērķis ir reāllaikā noskaidrot pacienta pieredzi par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, uzturoties slimnīcā konkrētajā ārstēšanās epizodē.

 • Izveidot vienotu Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.5. punktā noteikto pacienta pieredzi noskaidrojošu aptaujas sistēmu Latvijas ārstniecības iestādēs;
 • Uzlabot ārstniecības iestādes sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • Identificēt vājos posmus ar pacientu drošību saistītajos jautājumos atsevišķās ārstniecības iestādes struktūrvienībās/ ārstēšanas procesos.
 • Iespēja ārstniecības iestādei virzīties uz pacientu centrētu veselības aprūpi;
 • Iespēja ārstniecības iestādei noskaidrot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti reāllaikā un konkrētās iestādes struktūrvienībās;
 • Iespēja plānot nepieciešamās uzlabojamās darbības un novērtēt to ietekmi;
 • Veicināt pacienta līdzestību ārstēšanās procesā;
 • Uzlabot ar pacientu drošību saistītus procesus;
 • Uzlabot veselības aprūpes rezultātus.
 • Mazinās ārstniecības iestādes slogs un resursu patēriņš, salīdzinot ar aptauju veikšanu, izmantojot papīra anketas, uzlabojot efektivitāti;
 • Pacientam ir iespēju aizpildīt aptauju viņam ērtā laikā un jau pēc izrakstīšanās no stacionāra pacientam drošā vidē.

Lai pievienotos PREM platformai, nav nepieciešami nozīmīgi papildu resursi.

 • Tehniski ir nepieciešams savienot slimnīcas IT sistēmu ar PREMS platformu. Lai to nodrošinātu nepieciešami 2 API, šos API var izveidot iestādes IT speciālists. Ja slimnīca izmanto informācijas sistēmu “Ārsta birojs”, tad jaunajā programmas versijā ir jau iestrādāta datu nodošana uz PREM platformu;
 • Administratīvi ir nepieciešams izstrādāt procesu, kā tiks iegūta pacienta piekrišana dalībai aptaujā.
 • Saņemto aptaujas datu apstrādei nav nepieciešami būtiski papildu resursi, to var veikt tāpat kā līdz šim, apkopojot pacientu aptaujas anketas.

Tā ir slimnīcas izvēle, tomēr tiek rekomendēts sagatavot atsevišķu pacientu piekrišanas formu aptaujas anketas saņemšanai, kurā norādīts, ka aptaujas anketa tiks nosūtīta no PREM platformas. Šajā piekrišanas formā pacients norāda e-pasta adresi un/ vai tālruņa numuru, uz kuru nosūtīt saiti uz aptaujas anketu.   

 • Jāpapildina pacienta aprūpes līgums vai jāizveido jauna veidlapa, kurā pacients piekrīt piedalīties aptaujā;
 • Tehniskais risinājums, kas aprakstīts augstāk: Ārstu birojs vai nelieli papildinājumi savā IT sistēmā;
 • Jānoslēdz sadarbības līgums ar SPKC par platformas izmantošanu

Jāsazinās ar SPKC, rakstot e-pastu uz aptauja@spkc.gov.lv

Saite uz aptaujas anketu pacientam tiek nosūtīta uz pacienta norādītu e-pasta adresi vai tālruņa numuru pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Aptaujas anketa ir aizpildāma tiešsaistē.

Sagatavotajā rokasgrāmatā centāmies atbildēt uz jautājumiem par PREMs, kas varētu noderēt ārstniecības personām, sniedzot atbildes uz pacientu jautājumiem,  jautājumi un atbildes sakārtoti piecās kategorijās:

 • Kāpēc tas ir svarīgi?
 • Kam būtu jāpiedalās?
 • Kāda veida informācija tiek apkopota?
 • Kā notiek iesaistīšanās?
 • Noderīgi kontakti

Cienījamie kolēģi, nepiemirstiet uzaicināt savus pacientus dalīties viņu personīgajā pieredzē un piedalīties aptaujā!

Lekcija: Pacientu pieredzes mērīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti

Pacientu ieinteresētībai un vēlmei piedalīties aptaujā, būtiska loma ir ārstniecības iestādē nodarbināto zināšanām par PREM darbību un iesaiste atgriezeniskās saites veidošanā. Ārstniecības iestādes darbinieku apmācībai sadarbībā ar Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas, kurā no 2018. gada nogales  tiek īstenota tiešsaistes aptauja, kas pastāvīgi monitorē pacientu pieredzi slimnīcā, Pacientu pieredzes un klientu vadības daļas vadītāju Vitu Šteinu un pacientu drošības konsultantu Reini Upenieku tika izveidots video.

Aicinām ikvienu stacionāro ārstniecības iestādi iesaistīties šajā projektā un apkopot datus par pacientu pieredzi, ārstējoties konkrētajā stacionārajā ārstniecības iestādē. Intereses gadījumā aicinām sazināties ar SPKC pārstāvi: