Sadarbībā varam veicināt pozitīvu pacientu pieredzi ārstniecības iestādē, nodrošināt kvalitatīvus un drošus veselības aprūpes pakalpojumus.

Kas ir pacientu pieredze: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/pacientu-pieredze

Pacientu ziņotās pieredzes aptaujas: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/pacientu-zinotas-pieredzes-aptaujas

Pacientu labo vārdu diena slimnīcu personālam: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/pacientu-labo-vardu-diena-slimnicu-personalam

Laba komunikācija un sadarbība – pozitīvāka pacientu pieredze: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/laba-komunikacija-un-sadarbiba-pozitivaka-pacientu-pieredze

Profesionalitāte, cilvēciskā attieksme un pozitīvā komunikācija – galvenie stūrakmeņi pozitīvas pacientu pieredzes veidošanā: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums/profesionalitate-cilveciska-attieksme-un-pozitiva-komunikacija-galvenie-sturakmeni-pozitivas-pacientu-pieredzes-veidosan