Attēls

Pacientiem saņemot personalizētāku un cieņpilnu attieksmi, iesaisti lēmumu pieņemšanā par viņu veselības aprūpi, tiek veicināta arī pacientu drošība.

Slimnīcās liela uzmanība tiek pievērsta ne tikai pacientu drošībai bet aizvien vairāk arī pozitīvas pacientu pieredzes vairošanai. Pamatojoties uz PREM (pacientu ziņotās pieredzes mērījumi) datiem, slimnīcas izvirza sasniedzamus mērķus, iekļauj tos savās stratēģijās un strādā pie tā, lai virzītos uz cilvēku orientētas un integrētas veselības aprūpes nodrošināšanu.

Ja pacienti redz, ka viņu atsauksmes tiek ņemtas vērā un notiek sadarbība, veidojas lielāka uzticība veselības aprūpei. Ārstniecības iestāde ar augstāku rekomendācijas indeksu tiks biežāk ieteikta ģimenei un tuviniekiem, ja būs nepieciešams risināt līdzīgas veselības problēmas.

Kad pacienti jūtas uzklausīti un iesaistīti veselības aprūpes procesos, pozitīvās norādes atspoguļojas arī datos. Atbilstoši PREM 2023.gada datiem, vidējais rekomendācijas indekss pēc NPS (Net Promoter’s Score), kas liecina par lojalitātes līmeni ārstniecības iestādei ir 64. Kopējie dati pieejami šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/komforts.

NPS vērtējumam tiek izmantota skala no 0 līdz 10, kur 0 nozīmē “noteikti neieteiktu”, bet 10 – “noteikti ieteiktu”. Analizējot detalizētāk, redzams, ka jo pozitīvāka pieredzi, jo pacienti lojālāki. No pacientiem, kuri novērtēja personāla attieksmi kā ļoti laipnu, slimnīcu noteikti ieteiktu 73,6% gadījumos, savukārt  no tiem, kuri vērtēja attieksmi kā ļoti nelaipnu – ieteiktu vairs tikai 22%. Pacienti, kuri jutās pietiekami iesaistīti lēmuma pieņemšanā, 69,3% respondentu slimnīcu noteikti ieteiktu citiem. Attiecīgi 70% pacientu noteikti ieteiktu slimnīcu, ja viņi vienmēr bija saņēmuši saprotamas atbildes no ārstiem un 66,3% gadījumos, ja ārsti vienmēr izturējās ar cieņu.

Dati no pacientu ziņotās pieredzes aptaujas anketas slimnīcās, 2023