Attēls

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte lielā mērā atkarīga arī no sadarbības ar pacientiem, viņu tuviniekiem, aprūpētājiem un citiem iesaistītajiem.

Viens no pozitīvas pacientu pieredzes stūrakmeņiem ir cieņpilna attieksme un pacienta vajadzībām pielāgota savstarpējā komunikācija, kurā ir iespēja uzdot jautājumus un sniegt atsauksmes. Skaidras, pacientam saprotamā veidā sniegtas atbildes uz viņa jautājumiem bieži rezultējās ar labāku ārstēšanas iznākumu pacientam. Efektīva komunikācija un pacienta iesaiste veicina labāku izpratni par ārstēšanas procesu un sniegtajām veselības aprūpes iespējām. Šāda divvirziena saziņa, kur pacientu iesaista lēmumu pieņemšanā un veselības aprūpes plānošanā var palīdzēt pacientam sajusties labāk un ātrāk atveseļoties.

Labas komunikācijas prasmes ir būtisks faktors, lai nodrošinātu labākus pacientu ārstēšanas rezultātus un veicinātu pacientu apmierinātību. Statistikas dati atklāj, ka vidēji (2020.-2023.) 76% pacientu norāda, ka vienmēr saņēmuši saprotams atbildes uz uzdotajiem jautājumiem no ārstiem un 88% respondentu vienmēr saņēmuši cieņpilnu attieksmi no ārstiem.

Skaties video sēriju par komunikācijas nozīmi un mijiedarbības aspektiem savstarpējā saziņā:

Būtiski aspekti pacienta līdzestībai
Video “Ieteikumi pacientam sarunā ar speciālistu”
Video “Kas var palīdzēt pacienta un ārsta sadarbībai”
Saprotamas komunikācijas aspekti

Lai veicinātu pacienta pozitīvāku un drošu atrašanos slimnīcā, aicinām iepazīties ar informatīvu materiālu “8 soļi lai jūsu uzturēšanās slimnīcā būtu droša”, kas aicina pacientu būt līdzestīgam un nebaidīties uzdot jautājumus, izteikt sajūtas un iebildumus: https://www.spkc.gov.lv/lv/pacienta-drosiba 

Dati no pacientu ziņotās pieredzes aptaujas anketas slimnīcās, 2023