Aktualitātes Projekti
Immunion logo

2022. gada 28. novembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) rīkoja tiešsaistes apmācības veselības aprūpes speciālistiem, kuri apmāca esošos vai topošos veselības aprūpes speciālistus (t. sk. studentus) par vakcinācijas komunikācijas jautājumiem. Apmācībās piedalījās arī veselības aprūpes speciālisti, kuri citus neapmāca, bet tomēr vēlējās iegūt jaunas zināšanas un informāciju par vakcinācijas komunikācijas jautājumiem. Kopumā apmācības apmeklēja vairāk nekā 120 speciālisti no dažādām medicīnas nozarēm, galvenokārt ģimenes ārsti, ārstu palīgi un medicīnas māsas.

Apmācību mērķis bija sniegt zināšanas un informēt par atbalsta rīkiem, kas noderēs turpmāk, apmācot veselības aprūpes speciālistus un studentus par efektīvām komunikācijas stratēģijām par vakcināciju (piemēram, komunikācijā ar pacientiem, kuriem ir noraidoša attieksme pret vakcināciju u. c.).

Apmācību laikā dalībniekiem tika sniegta gan teorētiska, gan praktiska informācija. Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Vita Savicka sniedza ieskatu vakcinācijas komunikācijas specifikā un dalījās informācijā par komunikācijas modeļiem un metodēm, un kā tos izmantot vakcinācijas komunikācijas plānošanā. Aija Bukova-Žideļūna, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docente, pastāstīja par pētījumu rezultātiem par veselības aprūpes speciālista lomu lēmuma pieņemšanā par vakcināciju. Pediatre, bērnu infektoloģe Mārīte Kūla pastāstīja par praktiskiem aspektiem vakcinācijas komunikācijā ārsta darbā, kā arī dalījās padomos, kā ārstam ar pacientu kopīgi risināt vakcinācijas jautājumus. Ieva Voita, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārste – rezidente infektoloģijā, sniedza padomus, kur meklēt uzticamu informāciju par vakcīnām un vakcināciju. Apmācības noslēdza Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras profesores Angelikas Krūmiņas aizraujošā prezentācija par biežākajiem mītiem, viltus ziņu atpazīšanu un ieteikumiem ārstiem, komunicējot ar pacientiem par vakcināciju.

Lielākā daļa apmācību dalībnieku lektoru sniegto informāciju novērtēja kā teicamu vai izcilu. 86% dalībnieku atzina, ka pēc apmācībām jūtas pārliecinātāki, lai komunicētu ar pacientiem par vakcinācijas jautājumiem.

Apmācības tika īstenotas Eiropas Savienības vienotās rīcības projekta “Sadarbības uzlabošana imunizācijas jomā Eiropas Savienībā” (“Improving IMMunisation cooperation in the European UNION”, IMMUnion) ietvaros. SPKC šajā projektā piedalās kopš 2021. gada.

Apmācību ieraksts ir pieejams SPKC Youtube kontā.

Aicinām veselības aprūpes speciālistus noskatīties ierakstu, lai papildinātu zināšanas par vakcinācijas komunikācijas jautājumiem.