Slimību profilakses un kontroles centrs

Fokālie punkti

Latvijas NFP Reitox Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju

 

Sadarbība ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA)

 

Nosaukums: Latvijas nacionālais fokālais punkts (Latvijas NFP) Reitox Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox tīkls).

Vadošā organizācija: Latvijas nacionālais fokālais punkts (Latvijas NFP) Reitox Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox tīkls).

 

Reitox tīkla misija:

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru 5. pants nosaka, ka Reitox tīklu veido viens specializēts centrs jeb fokālas punkts katrā dalībvalstī, katrā valstī, kas ir noslēgusi sadarbības līgumu ar EMCDDA un Eiropas Komisijā (EK). Šobrīd Reitox tīklā darbojas 27 ES dalībvalstis, kā arī Horvātija, Norvēģija, Turcija un EK.

 

Reitox fokālo punktu pamatuzdevums ir apkopot, analizēt, salīdzināt un izplatīt statistisko un analītisko informāciju par narkotikām, narkomāniju un ar to saistītiem aspektiem, garantējot tās kvalitāti un atbilstību ES noteiktajiem standartiem. Reitox fokālo punktu sniegtā informācija ir galvenais EMCDDA informācijas avots.

 

Saskaņā ar Padomes lēmuma 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām 4. pantu Reitox fokālie punktu sniedz EMCDDA informāciju arī par jaunām tendencēm jaunu psihoaktīvo vielu ražošanā, nelikumīgā tirdzniecībā un lietošanā, kas rada iespējamu risku sabiedrības veselībai.

 

Reitox fokālā punkta uzdevumi

Latvijas NFP galvenais darbības pamatprincips ir vienotas un koordinētas, uz faktiem un to analīzi balstītas narkotiku informācijas sistēmas uzturēšana valstī, kas paredz šādu aktivitāšu veikšanu:

 

1. Analītiska ikgadēja nacionālā ziņojuma par narkotiku un narkomānijas izplatību Latvijā sagatavošana.

 

2. Standartizētu salīdzināmu statistisko rādītāju (piecu galveno epidemioloģisko indikatoru) uzturēšana un attīstība nacionālā līmenī par:

  • narkotiku lietošanu iedzīvotāju vidū,
  • problemātisko narkotiku lietošanu,
  • ar narkotiku lietošanu saistītajām infekcijas slimībām,
  • ar narkotiku lietošanu saistītajiem nāves gadījumiem un narkotiku lietotāju mirstību,
  • narkomānijas ārstniecības pieprasījumu.

 

3. Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunajām psihoaktīvajām vielām uzturēšana un attīstīšana valstī.

 

4. EMCDDA ziņojumu un citu materiālu izplatīšana.

 

Latvijas NFP katra indikatora attīstībai un uzturēšanai Latvijā nozīmējis nacionālo ekspertu gan no Slimību profilakses un kontroles centra, gan citām sadarbības institūcijām. Eksperti regulāri apmeklē indikatoru sanāksmes, kur papildina savas zināšanas un iegūst pieredzi.

 

Kontaktinformācija:

Latvijas NFP komanda:

Ieva Pūgule, Reitox fokālā punkta vadītāja, ieva.pugule@spkc.gov.lv

Līva Grāmatiņa, Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām koordinatore, liva.gramatina@spkc.gov.lv

 

Vairāk informācijas par Reitox tīklu: http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC