20.12.2014, 00:00

Atbilstoši 2000. gada 26. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.330 Vakcinācijas noteikumi 3.1. apakšpunktam, 57. punktam un 1. pielikumam (Vakcinācijas kalendārs) 2015. gada janvārī Latvijā tiks uzsākta valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret rotavīrusu infekciju.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) datiem rotavīrusu infekcija ir vadošais smaga gastroenterīta cēlonis bērniem līdz piecu gadu vecumam, turklāt lielākā daļa saslimšanas gadījumu tiek reģistrēta zīdaiņiem līdz viena gada vecumam. Augstā saslimstība ar rotavīrusu infekciju pat valstīs ar labiem higiēnas standartiem liecina par šī vīrusa augsto transmisijas spēju.

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) datiem rotavīrusi ir biežākais vīrusu ierosinātu zarnu infekcijas slimību cēlonis bērniem līdz viena gada vecumam arī Latvijā. Tabulā (skatīt zemāk) ir atspoguļots vīrusu izraisīto akūto zarnu infekciju gadījumu skaits bērniem līdz viena gada vecumam Latvijā pēdējo piecu gadu laikā.

Gadi

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Vīrusu ierosinātas zarnu infekcijas zīdaiņiem (līdz 12 mēnešiem)

909

939

1025

891

823

tajā skaitā rotavīrusu enterīts

659

666

684

517

597

rotavīrusu enterīta īpatsvars (%)

72,5

70,9

66,7

58,0

72,5

Hospitalizēto zīdaiņu skaits ar rotavīrusu enterītu

652

654

653

481

560

Rotavīrusu ierosinātai saslimšanai var būt dažāda klīniskā gaita, tomēr tipiskos gadījumos 1-3 dienu inkubācijas periodam seko akūts slimības sākums ar drudzi, vemšanu un caureju ar izteiktu šķidruma zudumu. Kuņģa un zarnu trakta simptomi parasti ilgst 3-7 dienas, atsevišķos gadījumos saglabājoties līdz 2-3 nedēļām. Ja pacientiem netiek nodrošināta adekvāta šķidruma aizvietojošā terapija, var iestāties organisma dehidratācija, elektrolītu līdzsvara traucējumi un šoks. Pret rotavīrusu infekciju nav pieejama specifiska terapija – ir iespējama tikai patoģenētiska ārstēšana.

PVO iesaka ietvert vakcināciju pret rotavīrusu infekciju visu valstu nacionālajās imunizācijas programmās, ievadot pirmo vakcīnas devu bērniem iespējami agrīnākā vecumā, lai nodrošinātu savlaicīgu imunitātes izstrādāšanos.[2]

Eiropas Savienībā ir reģistrētas divas vakcīnas pret rotavīrusu infekciju: monovalentā vakcīna Rotarix™ (GlaxoSmithKline Biologicals) un pentavalentā vakcīna RotaTeq™ (Merck&Co. Inc.). Pēc vairāku pētījumu rezultātiem abas vakcīnas ir ļoti efektīvas. Valstīs ar ļoti zemiem vai zemiem bērnu un pieaugušo mirstības rādītājiem (PVO reģioni A un B) aizsardzība pret smagu rotavīrusu gastroenterītu ir 80-90% 2 gadu laikā pēc vakcīnas ievadīšanas. Pat valstīs ar augstiem bērnu un ļoti augstiem pieaugušo mirstības rādītājiem (PVO reģions E) vakcīnas efektivitāte sasniedz 40%-60 %.

Atbilstoši Piegādes līgumam Nr.5-3219-2013 par vakcīnu un šļirču piegādi, kas 2013.gada 13.novembrī noslēgts starp Nacionālo veselības dienestu, Slimību profilakses un kontroles centru un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vakcīna”, valsts apmaksātā bērnu vakcinācija pret rotavīrusu infekciju tiks veikta ar vakcīnu Rotarix.

Atbilstoši minētās vakcīnas lietošanas instrukcijai vakcinācijas kurss sastāv no divām devām. Pirmo vakcīnas devu var ievadīt, sākot no 6 nedēļu vecuma. Intervālam starp devām jābūt vismaz 4 nedēļām. Vakcinācijas kursu vēlams veikt pirms 16 nedēļu vecuma, bet tas jāpabeidz pirms 24 nedēļu vecuma. Vakcīnu ievada perorāli – to nekādā gadījumā nedrīkst injicēt.

Vakcīnu Rotarix ievada kopā ar kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu, kā arī vakcīnu pret pneimokoku infekciju. Vienlaicīga vakcīnas ievadīšana kopā ar citām vakcīnām neietekmē imunitātes izstrādāšanos pret minētajām infekcijas slimībām. Vakcīna Rotarix ir droša, un tai raksturīga laba panesamība. Lūdzam pirms vakcinācijas uzmanīgi iepazīties ar Rotarix vakcīnas zāļu aprakstu.[3] SPKC tīmekļa vietnes (www.spkc.gov.lv) sadaļā „Vakcinācija” ir ievietots buklets par rotavīrusu infekcijas profilaksi, kas ir paredzēts bērnu vecākiem un kuru iesakām izmantot darbā.

Lai 2015. gada janvārī saņemtu vakcīnu pret rotavīrusu infekciju un uzsāktu vakcināciju, lūdzam nākamajā vakcīnu pasūtījumā (mēneša „PĀRSKATS PAR IEDZĪVOTAJU IMUNIZĀCIJU UN VAKCĪNU PASŪTĪJUMS”), kurš jāiesniedz līdz 2015. gada 5.janvārim, iekļaut nepieciešamo vakcīnas pret rotavīrusu infekciju devu skaitu .


[2] Rotavirus vaccines. WHO position paper – January 2013: http://www.who.int/wer/2013/wer8805.pdf?ua=1

[3] Rotarix vakcīnas zāļu apraksts: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2006/2006022110930/anx_10930_lv.pdf