NVPT aktualitātes
attēls

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Rīgas biroju aicinājis Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla* koordinatorus, lai speciālisti un nozares profesionāļi sniegtu ieskatu un norādītu uz iespējamiem riskiem un pašvaldību iesaisti iedzīvotāju traumatisma un vardarbības mazināšanā un iespējamo problēmu risināšanā.

Seminārā „Pašvaldības loma traumatisma un vardarbības mazināšanā”, kas norisinās divas dienas Rīgā, piedalās PVO Eiropas reģionālā biroja Vardarbības un traumatisma programmas vadītājs Dr. Dinesh Sethi, SPKC speciālisti, ārsti un vairāk kā 30 pašvaldību pārstāvji. Semināra programma balstīta uz PVO izstrādāto metodiku un materiāliem par vardarbības profilaksi.

Semināra laikā tiks pārrunātas vairākas tēmas, piemēram, bērnu traumatisma profilakse, riska faktoru mazināšana un bērna traumatologa skatījums uz profilakses jautājumiem. Tiks aplūkoti vairāki vardarbību veidi, piemēram, vardarbība pret bērnu, nepietiekama bērna aprūpe, centra „Marta” speciālisti dalīsies pieredzē par darbu ar vardarbībā cietušajām sievietēm. Seminārā tiks sniegts gan teorētiskais ieskats, gan praktiski modelētas dažādas sadzīves situācijas, lai pašvaldību pārstāvji minētās problēmas spētu skatīt daudzpusīgi.

Līdz šim Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iestājušās 30 pašvaldības un šodien tam pievienojas vēl četras - Jelgavas, Raunas, Preiļu un Ilūkstes novadu pašvaldības. Plašāku informāciju, t.sk. par iespējām iestāties Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā, aicinām skatīt SPKC mājas lapā.

*Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, lai koordinētu Veselīgo pilsētu darbību nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontaktpersonu tikšanās un apmācības.

attēls

attēls

attēls

Dalībnieku prezentācijas: