Covid-19 Preses relīzes
AstraZeneca vakcina

Papildu piesardzības nolūkā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Imunizācijas valsts padome (IVP),  Zāļu valsts aģentūra (ZVA) un Veselības inspekcija (VI) šodien ir rekomendējušas Latvijā uz laiku apturēt vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnu pret Covid-19.  Lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas  un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.  

Vienlaikus SPKC, IVP, ZVA un VI uzsver, ka līdz šim nav datu par cēloņsaistību starp vakcināciju un nopietniem veselības traucējumiem. Lēmums uz laiku līdz 2 nedēļām apturēt vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnu pieņemts tikai papildu piesardzības nolūkā līdz brīdim, kad tiks saņemta informācija par cēloņsaistības izvērtēšanu par līdz šim ziņotajiem gadījumiem.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) vēl tikai vērtē saņemto informāciju par AstraZenecas vakcīnas iespējamo cēloņsaistību ar tromboembolijas gadījumiem, kā arī uzskata, ka ieguvumi no vakcinācijas ar AstraZeneca vakcīnu pret Covid-19 ir lielāki nekā iespējamie veselības riski. Tomēr vairākas ES dalībvalstis (Vācija, Dānija, Nīderlande, Itālija, Norvēģija, Francija, Bulgārija, Īrija, Islande) uz laiku, kamēr notiek ziņoto gadījumu izvērtēšana, ir apturējušas vakcināciju ar AstraZeneca vakcīnu.

Tāpat jāņem vērā, ka veselības sarežģījumi, tostarp trombembolijas gadījumi, var tikt novēroti iedzīvotāju vidū dažādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no zaļu lietošanas vai vakcinācijas, jo to iemesli var būt dažādi.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens ziņojums, kurā norādītie veselības traucējumi  līdzinātos citās Eiropas Savienības valstīs ziņotajiem saistībā trombembolijas signālu, kura izskatīšanu šobrīd veic EZA drošuma komiteja (PRAC). Informācija par Zāļu valsts aģentūrā saņemtiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem tiek regulāri publicēta Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē.

Līdz ar rekomendāciju uz laiku apturēt vakcināciju pret Covid-19 ar AstraZeneca vakcīnu, vakcinācijas kabineti tiek aicināti neizmantot jau atvērtos vakcīnu flakonus, kā arī neiesākt jaunus.

Veselības aprūpes iestādes norāda, ka iedzīvotājiem, kas līdz šim vakcinējušies ar AstraZeneca vakcīnu, nav pamata satraukumam. Ja slikta pašsajūta, kas atbilst ierastajām reakcijām pēc vakcinācijas, saglabājas ilgāk nekā 1-3 dienas pēc vakcīnu saņemšanas vai rodas citi veselības traucējumi, jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

 

Latvijas atbildīgās institūcijas sniegs turpmāku informāciju par vērtēšanas rezultātu.

ziņots, ka Veselības inspekcija un Zāļu valsts aģentūra jau iepriekš 2021. gada 9. martā papildu piesardzības nolūkā uz laiku ir apturējusi vienas AstraZeneca izstrādātās vakcīnas sērijas izmantošanu Latvijā, ko Latvija saņēma 11.februārī.