Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) atbalstu organizēja starptautisku konferenci “Rūpes par cilvēku veselības aprūpē”. Tās laikā vietējie un ārvalstu eksperti diskutēja un dalījās ar redzējumu par pozitīvu pacientu un ģimeņu pieredzi ārstniecības iestādēs.

“Pozitīva pacientu un viņu ģimeņu pieredze ir viena no Bērnu slimnīcas stratēģiskajām prioritātēm jau vairākus gadus, un ieņem tikpat nozīmīgu lomu kā klīniskie rezultāti, ārstniecības kvalitāte un pacientu drošība. Mēs vēlējāmies dalīties ar šo rūpīgi krāto pieredzi, lai kopīgiem spēkiem turpinātu kopīgi virzīties uz uzlabojumu ieviešanu veselības iestādēs Latvijā.”, stāstīja Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols.

Konferences ietverto tēmu lokā bija tādi temati, kā: pacientu pieredze Latvijas veselības aprūpes iestādēs; kas ir svarīgi pacientiem visā pasaulē; kā parūpēties par veselības aprūpes darbiniekiem, lai viņi iesaistītos un palīdzētu veicināt pozitīvu pacientu pieredzi; kas ir personorientēta veselības aprūpe un kā to veiksmīgi ievieš viens no lielākajiem Spānijas veselības iestāžu tīkliem, kurā apvienotas vairāk nekā 50 slimnīcas.

Savā pieredzē, kā veicināt pacienta informētību un gatavību sadarboties ar medicīnas darbinieku, lai sasniegtu pēc iespējas labākus klīniskos rezultātus, dalījās nozares eksperti no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Nīderlandes un Spānijas.

SPKC iepazīstināja ar pirmajiem rezultātiem, kas ir iegūti, uzkrājot pacientu pieredzes mērījumus 10 Latvijas slimnīcās. Kopumā uz aprīļa vidu pacientu pieredzes mērījumos bija iesaistījušies gandrīz 11 600 pacienti, kuri bija pauduši savu pieredzi par uzturēšanos stacionārā. Sākotnējie rezultāti liecina, ka ir jomas, kurās var runāt par sistēmisku kvalitāti, piemēram, cieņpilna attieksme pret pacientu (96 % gadījumu ārsti pret pacientu ir izturējušies ar cieņu vienmēr vai bieži), bet ir jomas, kuras ir jāpilnveido, piemēram, jāuzlabo pacienta iesaiste ārstēšanas procesā (25 % pacientu atzīst, ka daļēji tika iesaistīti vai vispār netika iesaistīti lēmumu pieņemšanā par ārstēšanas procesu). Pacientu pieredzes mērījumi un to uzkrāšana un izmantošana Latvijā ir pašā sākuma stadijā, jāturpina darbs pie jaunu stacionāro ārstniecības iestāžu iesaistes šajā procesā, kā arī jāpalielina iesaistīto pacientu skaits. Plašāka informācija par pacientu pieredzes mērījumiem ir atrodama SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientu-pieredzes-merijumi

Konferences laikā norisinājās arī diskusija, kurā piedalījās gan klīnisko universitāšu slimnīcu pārstāvji, gan pacientu organizāciju pārstāvji un diskutēja par to, kas ir svarīgi pacientam un kas ir tie šķērši, kas kavē pozitīvas pieredzes gūšana, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus. Pacientu pārstāvji norādīja, ka ļoti būtiski no pacienta viedokļa ir pieņemt lēmumus par ārstēšanas procesu kopā ar veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju, kā arī norāda, ka cieņpilna attieksme pret pacientu palīdz atgūt ticību un risināt esošo situāciju saistībā ar veselības stāvokli. Pacientu pārstāvji arī atgādina, ka, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, svarīga ir ne tikai terapija, bet arī viss pārējais: cieņa, komunikācija, iesaiste, atbalsts.

Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis, prof. H. Plaudis uzsvēra: “21.gs. pievienotā vērtība ir personorientēta veselības aprūpe, pacienta pieredze ir ļoti svarīga. Pētījumi apliecina, jo pozitīvāka pacienta pieredze ārstēšanās laikā, jo labāks arī klīniskais rezultāts. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir pacēluši latiņu pacientu pieredzes mērīšanā un uzlabošanā Latvijā, bet pārejām slimnīcām ir jāpieņem šis izaicinājums un jācenšas nodrošināt pozitīvu šo pieredzi sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus.”

Jason Wolf, The Beryl Institute prezidents konferences noslēgumā visiem dalībniekiem atgādināja un norādīja, ka: “Pieredze nav tas, ko mēs domājam, bet gan tas, ko mēs darām!”