Preses relīzes

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar biedrību „Papardes zieds” noslēdzis izglītojošu nodarbību (pasākumu) kopumu īstenošanu vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 5. – 7., 10. – 12.klašu skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem 14 novadu pašvaldībās. Kopumā Tērvetes, Durbes, Līgatnes, Viļānu, Pārgaujas, Vaiņodes, Priekuļu, Ikšķiles, Lubānas, Garkalnes, Babītes, Mērsraga un Ērgļu novados īstenoti 43izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi, izglītojot 781 izglītojamos.

Katras izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopuma nodarbības laikā ar dažādu neformālo izglībību metožu palīdzību, kā arī ar aktīvu skolēnu iesaistīšanu un līdzdarbošanos bija iespēja iegūt plašākas zināšanas par fizioloģiskajām un emocionālajām pārmaiņām pubertātes laikā, veselīgas pašapziņas veidošanos, personīgo higiēnu, atbildīgu attiecību veidošanu, lēmumu pieņemšanu, sekstingu, seksuāli transmisīvo infekciju profilaksi, kontracepciju u.c., tādējādi sekmēja katra skolēna prasmes uzņemties lielāku atbildību par savas veselības attīstību, veicinot veselības paradumu maiņu.

Lai nostiprinātu skolēnu gūtās zināšanas izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopuma noslēgumā katrs skolēns saņēma informatīvo materiālu „Lēmums. STI. Kontracepcija.” un „Pubertāte. Attiecības. Sekstings.”

Pēc izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu norises saņemtas pozitīvas atsauksmes no gan no skolēniem, gan no pedagogiem, kas ņēma dalību novērotāja statusā. Pedagogi atzinīgi novērtē to, ka par šīm tēmām runā speciālists (t.sk., jauniešu konsultants, tā paša dzimuma speciālists) no malas, kā arī uzsver nepieciešamību šādus pasākumus organizēt regulāri.

Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi finansētas ar Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2./16/I/106) atbalstu.

Vairāk informācijas www.spkc.gov.lv sadaļas “Projekti” apakšsadaļas ESF 9.2.4.2.pasākuma projekts” daļās AktualitātesPasākumu kalendārsInformatīvie materiāli un Īstenošanas shēmas”.