Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" ir daļa no Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklu Natura 2000. Teritorijas platība ir 20 807,8 ha. Tajā ietilpst divi dabas parki, četri dabas liegumi un divi aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi. Ainaviski tā ir ļoti augstvērtīga teritorija. Augšzemē atrodams 21 Eiropas nozīmes aizsargājamais biotops, sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Viena no galvenajām ainaviskajām un dabas aizsardzības vērtībām šeit ir 52 ezeri.

Sventes ezers ir galvenais dabas parka Svente objekts un viena no skaistākajām Augšzemes pērlēm. Tas ir 19 lielākais, desmitais dziļākais (38m) un viens no dzidrākajiem ezeriem Latvijā. Tā centrālajā daļā ūdens krāsa ir zaļgana, kas Latvijā ir ļoti liels retums un norāda uz izcilām dabas vērtībām. Ezerā atrodas četras salas.

Sventes ezers, būdams ļoti nozīmīgs kā dabas vērtību krātuve un vērtīgs kā cilvēku rekreācijas resurss, vienlaikus ir arī ārkārtīgi jutīga un trausla sistēma. Tas ir apbrīnas vērts un pelnījis saudzīgu attieksmi. Sventes ezera ziemeļu krastā, Vesjolkas līcī ierīkota labiekārtota pastaigu taka, kas rekonstruēta ar jauniem soliņiem, atpūtas un piknika vietu, lapeni, pastaigu laipu, skatu platformu un citiem infrastruktūras elementiem. Lai izjustu savu saikni ar dabu, izmēģiniet ko jaunu - izpildiet veselības maršruta vingrinājumus, ko izstrādājis Slimību profilakses un kontroles centrs.

Esiet atvērts un draudzīgs dabai!