Publikācijas datums:
SPKC 2016/18
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs" (40008070203)
Līgumsumma
3 960,00 EUR
Līguma termiņš
12/12/2016
Rezultātu publicēšanas datums
10.11.2016.