Publikācijas datums:
SPKC 2016/23
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "IMS Production" (40103749882)
Līguma termiņš
Viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas