SPKC 2021/13
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2021/11
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2021/12
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2021/10
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2021/08
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2021/07
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2021/01
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Izglītojošu video izveide veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos

Piegādātājs / izpildītājs
'Izglītības pasākumi' SIA
Līgumsumma
28400
SPKC 2020/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2020/18
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā

Piegādātājs / izpildītājs
'Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts' SIA
Līgumsumma
138999
SPKC 2020/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2020/16
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2020/14
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 23.07.2020.
Iesniegšanas datums
SPKC 2020/13
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 20.07.2020.
Iesniegšanas datums

Drukas darbu iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'IBC Print Baltic' SIA
Līgumsumma
50000
SPKC 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Narkotisko un psihotropo vielu atlikumu masspektrometriska identifikācija vienreizējās lietošanas šļircēs

Piegādātājs / izpildītājs
Atvasināta publiska persona 'Latvijas Organiskās sintēzes institūts'
Līgumsumma
20000
SPKC 2020/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2020/10
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Telefonijas un interneta pieslēguma nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Mobilais Telefons' SIA
Līgumsumma
7098
SPKC 2020/08
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Sabiedrības informēšanas kampaņu veselības veicināšanas jautājumos izstrāde un īstenošana

Piegādātājs / izpildītājs
'MEDIJU TILTS' SIA
Līgumsumma
39600
SPKC 2020/05
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SPKC 2020/04
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums