10.11.2014, 00:00

Klīniskie kritēriji:

- drudzis virs 38,60C

un kāds no šiem simptomiem

- stipras galvassāpes

- vemšana, caureja, sāpes vēderā

- neizskaidrotas, dažādas formas hemorāģiskas izpausmes

- vairāku orgānu mazspēja

VAI

- persona pēkšņi un negaidīti mirusi*

Laboratoriskie kritēriji:

1. Ebolas vīrusa nukleīnskābes noteikšana klīniskajā paraugā un apstiprināšana to sekvenējot vai otrreizēji testējot uz dažādiem genoma mērķiem

VAI

2. Ebolas vīrusa izolācija no klīniskā parauga.

Epidemioloģiski riska faktori

21 dienu laikā līdz simptomu parādīšanās brīdim ir bijis:

- infekcijas skartajā reģionā;

- kontakts ar varbūtēju vai apstiprinātu Ebolas vīrusslimības pacientu.

Augsta riska ekspozīcijas kritēriji

  • tuvs (mazāk kā viens metrs) kontakts bez atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (ieskaitot acu aizsardzības) ar varbūtēju vai apstiprinātu Ebolas vīrusslimības slimnieku, kurš klepo, vemj, asiņo vai novērota caureja;
  • neaizsargāts seksuāls kontakts ar slimnieku trīs mēnešus pēc izveseļošanās;
  • kontakts ar materiāliem, kuri piesārņoti ar varbūtēja vai apstiprināta Ebolas vīrusslimības pacienta ķermeņa šķidrumiem, audiem vai laboratorijas paraugiem;
  • perkutāna savainošanās (piemēram ar adatu) vai gļotādu saskare ar varbūtēja vai apstiprināta Ebolas vīrusslimības pacienta ķermeņa šķidrumiem, audiem vai laboratorijas paraugiem;
  • piedalīšanās apbedīšanas rituālos Ebolas vīrusa skartajā reģionā ar tiešu saskari ar mirstīgajām atliekām bez atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem;
  • tiešs kontakts ar dzīviem vai mirušiem sikspārņiem, pērtiķiem no slimības skartajiem endēmiskajiem rajoniem vai savvaļas dzīvnieku gaļu.

Izmeklēšanai pakļauta persona

Persona, kura atbilst klīniskiem un epidemioloģiskajiem kritērijiem

VAI

pakļauta augsta riska ekspozīcijai un novērots jebkurš no minētajiem simptomiem.

Varbūtējs gadījums

Persona, kura atbilst klīniskiem, epidemioloģiskiem un augsta riska ekspozīcijas kritērijiem.

Apstiprināts gadījums

Persona, kura atbilst laboratoriskajiem kritērijiem.

____

* Varbūtējs gadījums, ja atbilst augsta ekspozīcijas riska kritērijiem

attēls