attēls

Lai sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam izvirzīto mērķu īstenošanu un veicinātu izglītības iestāžu iesaisti skolēnu un skolas darbinieku veselības veicināšanā 2015. gadā Slimību profilakses un kontroles centrs atjaunoja Veselību veicinošo skolu kustību un izveidoja Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu.  Tīkla darbības attīstīšanas un koordinācijas veicināšanai Slimību profilakses un kontroles centrs ir izveidojis konsultatīvu institūciju – Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla padomi (turpmāk – Padome), kurā darbojas pārstāvji no Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības un vecāku nevalstisko organizāciju konsorcija “Latvijas Vecāku forums”.   

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt bērnu un izglītības iestādes darbinieku veselību.

Dalība tīklā ir brīvprātīga. Tajā var iesaistīties  vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno pamata un/vai vidējās izglītības programmu, un pirmsskolas izglītības iestādes  , kuras vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus, aizpilda pieteikuma anketu un apņemas strādāt pie Veselību veicinošām izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes.

Lai kļūtu par Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībnieci, izglītības iestādei ir:

1. Jāizveido Veselību veicinošās skolas padome (to var integrēt Skolas padomes sastāvā, ja tāda jau ir izveidota un darbojas), iekļaujot tās sastāvā skolas direktoru, no sava vidus deleģēto Veselību veicinošās skolas koordinatoru, vecāku pārstāvi, skolēnu pārstāvi.

2. Jāveic aktivitātes, lai atbilstu visiem apstiprinātajiem Pamata kritērijiem.

3. Jāveic aktivitātes, lai īstenotu 2-3 izglītības iestādes izvēlētos prioritāros dalības kritērijus.

4. Reizi gadā līdz 30.jūnijam Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla padomes sekretariātā jāiesniedz aizpildīta Ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa (saite uz dokumentu), elektroniski nosūtot to uz e-pastu: veseligaskola@spkc.gov.lv.

Izglītības iestāžu ieguvumi, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā:
 

  • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
  • valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (izglītojošas nodarbības, semināri u.c.) par aktuālām veselības tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem;
  • iespējas piedalīties Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
  • jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
  • metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādē
  • kritēriji tiek ņemti vērā izglītības iestāžu un eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodikā.

Kādas ir izglītības iestādes tiesības, darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā?

1. Saņemt jaunāko informāciju par aktualitātēm Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla darbībā un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus.

2. Piedalīties visos Slimību profilakses un kontroles centra organizētajos semināros, un apmācībās.

3. Saņemt visa veida informāciju, kas būtu noderīga, lai veiksmīgāk realizētu Veselību veicinošas skolas darbību.

Kādi ir izglītības iestādes pienākumi, darbojoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā?

1. Būt labas prakses piemēram, aktīvi piedalīties pieredzes apmaiņā ar citām izglītības iestādēm veselības veicināšanas jomā.

2. Piedalīties ikgadējā Veselību veicinošo skolu koordinatoru seminārā.

3. Sekot līdzi, lai izglītības iestādes darbā tiktu īstenoti Veselību veicinošo skolu pamata kritēriji un dalības kritēriji, un reizi gadā sagatavot pārskatu par izglītības iestādē īstenotajām aktivitātēm.

Izglītības iestādes, kurām piešķirts statuss “Veselību veicinoša izglītības iestāde”

 

Izglītības iestāde

Novads

Statusa piešķiršanas gads

1

Aizkraukles pagasta sākumskola

Aizkraukles novads

2016.

2

Aizkraukles novada vidusskola

Aizkraukles novads

2016.

3

Aizputes pagasta pamatskola

Aizputes novads

2016.

4

Balvu pamatskola

Balvu novads

2016.

5

Birzgales pamatskola

Ķeguma novads

2016.

6

Brenguļu sākumskola

Beverīnas novads

2016.

7

Daugavpils 12.vidusskola

Daugavpils

2016.

8

Daugavpils 13.vidusskola

Daugavpils

2016.

9

Daugavpils 17.vidusskola

Daugavpils

2016.

10

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils

2016.

11

Daugavpils centra vidusskola

Daugavpils

2016.

12

Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs

Daugavpils

2016.

13

Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils

2016.

14

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Daugavpils

2016.

15

Daugavpils Vienības pamatskola

Daugavpils

2016.

16

Dzērves pamatskola

Aizputes novads

2016.

17

Džūkstes pamatskola

Tukuma novads

2016.

18

Engures vidusskola

Engures novads

2016.

19

Feimaņu pamatskola

Rēzeknes novads

2016.

20

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Rīga

2016.

21

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola

Krimuldas novads

2016.

22

Inčukalna pamatskola

Inčukalna novads

2016.

23

Jaunpiebalgas vidusskola

Jaunpiebalgas novads

2016.

24

Jūrmalas pilsētas pamatskola

Jūrmala

2016.

25

Kalnciema pagasta vidusskola

Jelgavas novads

2016.

26

Kandavas reģionālā vidusskola

Kandavas novads

2016.

27

Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

Salacgrīvas novads

2016.

28

Lazdonas pamatskola

Madonas novads

2016.

29

Liepājas Ezerkrasta sākumskola

Liepāja

2016.

30

Limbažu novada ģimnāzija

Limbaži

2016.

31

Limbažu sākumskola

Limbaži

2016.

32

Ludzas pilsētas ģimnāzija

Ludzas novads

2016.

33

Pamūšas speciālā pamatskola

Bauskas novads

2016.

34

Rēzeknes 3.vidusskola

Rēzekne

2016.

35

Rīgas 31.vidusskola

Rīga

2016.

36

Rīgas 46.vidusskola

Rīga

2016.

37

Rīgas 89.vidusskola

Rīga

2016.

38

Rīgas 1. Kristīgā pamatskola

Rīga

2016.

39

Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija

Rīga

2016.

40

Smārdes pamatskola

Engures novads

2016.

41

Stalbes pamatskola

Pārgaujas novads

2016.

42

Suntažu vidusskola

Ogres novads

2016.

43

Šķibes pamatskola

Jelgavas novads

2016.

44

Upesleju pamatskola

Stopiņu novads

2016.

45

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

Kuldīgas novads

2016.

46

Vaboles vidusskola

Daugavpils novads

2016.

47

Valmieras sākumskola

Valmiera

2016.

48

Vandzenes pamatskola

Talsu novads

2016.

49

Viļānu vidusskola

Viļānu novads

2016.

50

Aizupes pamatskola

Jelgavas novads

2017.

51

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils

2017.

52

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs

Daugavpils

2017.

53

Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Gulbenes novads

2017.

54

Kārsavas vidusskola

Kārsavas novads

2017.

55

Lielvārdes pamatskola

Lielvārdes novads

2017.

56

Liepājas 7.vidusskola

Liepāja

2017.

57

Mārupes Valsts ģimnāzija

Mārupes novads

2017.

58

Sveķu pamatskola

Gulbenes novads

2017.

59

Talsu novada vidusskola

Talsu novads

2017.

60

Valdemārpils vidusskola

Talsu novads

2017.

61

Ādažu vidusskola

Ādažu novads

2017.

62

Brocēnu vidusskola

Brocēnu novads

2017.

63

Daugavpils 10.vidusskola

Daugavpils

2017.

64

Daugavpils 16.vidusskola

Daugavpils

2017.

65

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Lielvārdes novads

2017.

66

Jelgavas 6.vidusskola

Jelgava

2017.

67

Valdemāra pamatskola

Lielvārdes novads

2017.

68

Jumpravas pamatskola

Lielvārdes novads

2017.

69

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

Kuldīgas novads

2017.

70

Lēdmanes pamatskola

Lielvārdes novads

2017.

71

Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Pūt vējiņi”

Lielvārdes novads

2017.

72

Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Lielvārdes novads

2017.

73

Liepājas Liedaga vidusskola

Liepāja

2017.

74

Lībagu sākumskola

Talsu novads

2017.

75

Malienas pamatskola

Alūksnes novads

2017.

76

Nīcas vidusskola

Nīcas novads

2017.

77

Pumpuru vidusskola

Jūrmala

2017.

78

Robežnieku pamatskola

Krāslavas novads

2017.

79

Rojas vidusskola

Rojas novads

2017.

80

Rugāju novada vidusskola

Rugāju novads

2017.

81

Salas pamatskola

Preiļu novads

2017.

82

Stāķu pamatskola

Gulbenes novads

2017.

83

Špoģu vidusskola

Daugavpils novads

2017.

84

Ventspils 2.pamatskola

Ventspils

2017.

85

Vilgāles pamatskola

Kuldīgas novads

2017.

86

Dzelzavas speciālā pamatskola

Madonas novads

2018.

87

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

Liepāja

2018.

88

Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils

2018.

89

Lapmežciema pamatskola

Engures novads

2018.

90

Krāslavas varavīksnes vidusskola

Krāslavas novads

2018.

91

Dignājas pamatskola

Jēkabpils novads

2018.

92

Gulbenes sākumskola

Gulbenes novads

2018.

93

Ogres vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

Ogres novads

2018.

94

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils

2018.

95

Salacgrīvas vidusskola

Salacgrīvas novads

2018.

96

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs

Valmiera

2018.

97

Kuldīgas 2.vidusskola

Kuldīga

2018.

98

Kuldīgas centra vidusskola

Kuldīga

2018.

99

Lizuma vidusskola

Gulbenes novads

2018.

100

Augstkalnes vidusskola

Augstkalne

2020.

101

Rīgas Juglas vidusskola

Rīga

2020.

102

Laurenču sākumskola

Sigulda

2020.

103

Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils

2020.

attēls

attēls