Tuberkulozes pacienta kontaktpersonu noteikšanas algoritms

Metodiskais materiāls

Ārstniecības iestāde nosaka tuberkulozes pacienta kontaktpersonas atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 299 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai 5. un 6. punktam.

Tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas diagnostika

Metodiskais materiāls

 

Ārstniecības iestāde nodrošina izmeklējumus tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas diagnostikai tām personām, kuras ietilpst kādā no tuberkulozes riska grupām, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 299 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai 4. punktam.

Ziņošana par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju

Par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju, atbilstoši Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”, ārstniecības persona 3 dienu laikā rakstiski ziņo Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamentam (Rīgā, Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV 1005, dezurants.riga@spkc.gov.lv). 2019. gada 20. jūlijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” tostarp izsakot jaunā redakcijā MK noteikumu 32. pielikumu “Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi vai latentas tuberkulozes infekciju (veidlapa Nr.89/u-t)”. Veidlapa pieejama šeit.

Tuberkulīna aprite

Lai nodrošinātu tuberkulīna savlaicīgu un vienotu saņemšanu, ārstniecības iestādes katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Centra attiecīgajai reģionālajai nodaļai tuberkulīna pasūtījumu nākamajam mēnesim un pārskatu par tuberkulīna izlietojumu iepriekšējā mēnesī, Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 299 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai" V daļā noteiktā kārtībā un aizpildot

Ja tuberkulīns kļuvis lietošanai nederīgs, ārstniecības iestāde piecu darbdienu laikā iesniedz Centra attiecīgajai reģionālajai nodaļai pārskatu par tuberkulīna norakstīšanu un atdošanu atpakaļ, norādot iemeslu, kāpēc tuberkulīns norakstīts vai atgriezts.