Slimību profilakses un kontroles centrs

Mobilā zobārstniecība

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA)

 

2017.gada 1.aprīlī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) mobilos zobārstniecības autobusus (MZA) pārņēma  no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, lai turpinātu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojuma sniegšanu bērniem līdz 18.g. v. attālos Latvijas reģionos.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi (MZA) ir specializēts auto transports, kurā izvietots (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 60) zobārstniecības kabinets ar medicīnas iekārtām.  Autobusos ir nodrošināta mutes dobuma profilaktiskā izmeklēšana un ārstniecība, kā arī instrumentu dezinfekcija un sterilizācija, kā arī nodrošināti pacientu drošības standarti. Autobusos ir zobu rentgens, kā arī dators ar interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu iespēju sazināties ar kolēģiem jautājumu gadījumā.

 

Mobilie zobārstniecības autobusi izbraukumos dodas katru dienu, maršruti plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši.

 

MZA ir izbraukumā valsts novados visu gadu, izņemot jūlija mēnesi atvaļinājuma laikā un gada nogali (Ziemassvētki, Jaunais gads), garo brīvdienu dēļ. Šajā laikā tiek veiktas iekārtu un automašīnas profilaktiskās pārbaudes un remonti.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanā tiek ievēroti sekojoši pamatprincipi:

 

  • regularitātes princips—mobilie autobusi izbraukumā dodas katru dienu;
  • teritoriju princips—maršruti tiek plānoti tikai lauku teritorijās, atbilstoši pakalpojumu pieejamībai bērniem, kuru dzīvesvietas tuvumā zobārstu resursi ir nepietiekoši: I pusgadā – Zemgale, Vidzeme; II pusgadā – Kurzeme, Latgale;
  • vietējo resursu princips—pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti pēc iespējas tuvākās teritorijas zobārstniecības speciālisti, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas pēctecību;
  • plānošanas princips—plānošana ietver Nacionālā veselības dienesta (NVD) ieteikto un apmeklēto izglītības iestāžu saraksta paplašināšanu, t. i. katru gadu turpinot noteikto iestāžu bērnu mutes dobuma monitorēšanu. Tādejādi, ar katru gadu paredzamais ārstēšanas laiks samazinās un mobilajiem autobusiem ir iespēja apmeklēt jaunas izglītības iestādes;
  • saskaņošanas princips—sastādītais plāns tiek saskaņots ar NVD, jo par bērnu zobārstniecības pakalpojumiem līdz 18 gadu vecumam maksā valsts.

 

Mobilo zobārstniecības autobusu izbraukumu plānošanas etapi:

 

  • NVD sniedz informāciju par izglītības iestādēm, kuras atrodas ne tuvāk par 15 km no zobārsta (NVD līgumpartneriem);
  • SPKC speciālisti piesaista zobārstus un zobu higiēnistus, ārstniecības, profesionālās zobu higiēnas un saslimstības monitoringa pasākumiem;
  • SPKC speciālisti saskaņo izbraukuma grafikus ar NVD filiālēm.
  • Par MZA un Zobārstniecības speciālistu apmeklējumiem skolēnus un viņu vecākus informē skolas vadība. Pakalpojumi tiek sniegti pēc vecāku piekrišanas saņemšanas!

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukumu grafiki

 

KURZEME

Mobilā zobārstniecības autobusa izbraukuma grafiks Kurzemes nodaļas teritorijā

2017.gada augustsdecembris

 

Datums nedēļas Datums precizēts Rajons/novads Izglītības iestāde Ārstniecības iestāde Zobārsts/zobu higiēnists  Tuvākā zobārsta vai zobu higiēnista  pieņem-šanas vieta

Augusts

           
1.08.–4.08. 1.08.–4.08. Aizputes nov. Aizputes PII "Pasaciņa"  Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. Aija Grundberga, Agnese Naļivaiko  
7.08.–11.08. 8.9.10. Aizputes nov. Aizputes PII "Pasaciņa"  Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab.    
14.08.–18.08. 15.16. Nīcas nov. Nīcas PII"Pasaciņa" Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. Aija Grundberga, Agnese Naļivaiko  
21.08.–25.08. 22.23.24.25.08. Grobiņas nov. Grobiņas PII"Pienenīte" Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. Aija Grundberga, Agnese Naļivaiko  
28.08.–31.08. 29.,30.08 Priekules nov. Priekules PII"Dzirnaviņas" Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  

Septembris

           
4.09.–8.09.  

Kandavas novads

Cēres pamatskola A.Krūzmanes zobārsta prakse  I.Studenas zobārsta prakse Dr. A. Krūzmane  I.Studena Kandava
11.09.–15.09.  

Kandavas novads

Zantes pamatskola A.Krūzmanes zobārsta prakse  I.Studenas zobārsta prakse Dr. A. Krūzmane  I.Studena Kandava
18.09.–22.09. 18.09.

Skrundas novads

Jaunmuižas sākumskola Dz.Ozoliņas zob. Kabinets Daira Stjopočkina Skrunda
  19. - 22.09.

Vaiņodes nov.

Vaiņodes vsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
25.09.–29.09. 25.09.

Kuldīgas novads

Rendas sākumskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  26. -29. 09.

Vaiņodes nov.

Vaiņodes vsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  

Oktobris

           
2.10.–6.10.  02.10.

Kuldīgas novads

Sermītes interešu centrs Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  3.10. - 6.10

Vaiņodes nov.

vaiņodes PII"Zīlīte" Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
9.10.–13.10. 09.10.

Kuldīgas novads

Laidu pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  10.10. -13.10. Durbes nov. Durbes vsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
16.10.–20.10.  16.10. Kuldīgas novads Laidu pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  17.10-20.10 Durbes nov. Durbes vsk.+Durbes PII"Abolītis" Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
23.10.–27.10. 23.10. Kuldīgas novads Laidu pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  24.10.-27.10. Pāvilostas nov. Pāvilostas vsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
30.10.–31.10. 30.10.

Kuldīgas novads

Laidu pamatskola Dz.Ozoliņas zob. kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  31.10 Pāvilostas nov. Pāvilostas PII"Dzintariņš" Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  

Novembris

           
1.11.–3.11. 2.11-12.11

Durbes nov.

Dunalkas pamatsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
6.11.–10.11. 06.11.

Kuldīgas novads

Kabiles pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  7.11-10.11

Pāvilostas nov.

Vērgales pamatsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
13.11.–17.11. 13.11. Kuldīgas novads Kabiles pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  14.11-17.11 Nīcas nov. Nīcas vsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
20.11.–24.11. 20.11. Kuldīgas novads Kabiles pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  21.11-24.11 Nīcas nov. Nīcas vsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
27.11.–30.11.  27.11. Kuldīgas novads Kabiles pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  28.11.–30.11 Aizputes nov. Lažas spec.internātsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  

Decembris

           
1.12.   Nīcas nov. Rudes pamatsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
4.12.–8.12.  4.12.

Kuldīgas novads

Vilgāles pamatskola Dz.ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  5.12–8.12

Aizputes nov.

Dzērves pamatsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
11.12.–15.12.  11.12. Kuldīgas novads Vilgāles pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  12.12.–15.12 Aizputes nov. Aizputes pamatsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  
18.12.–22.12. 18.12. Kuldīgas novads Vilgāles pamatskola Dz.Ozoliņas zob.kabinets Daira Stjopočkina Kuldīga
  19.12.–22.12 Vaiņodes nov. Vaiņodes internātpamatsk. Dz.Ozoliņas zobārstn. Kab. A.Grundberga,A.Naļivaiko  

 

ZEMAGALE

Mobilā zobārstniecības autobusa grafiks  Zemgales nodaļas teritorijā

2017.gada augustsdecembris

 

Datums nedēļas Datums precizēts Rajons/novads Izglītības iestāde Ārstniecības iestāde Zobārsts/zobu higiēnists  Tuvākā zobārsta vai zobu higiēnista  pieņem–šanas vieta Attālums no autobusa izbraukšanas vietas līdz tuvākajai zobārsta pieņemšanas vietai (km)
Augusts              
1.08.–3.08.   Rēzeknes novads Uļjanovas PII Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzeknes slim., ambulatorā daļa 20km
7.08.–11.08. 8., 10., 11.08 Viļānu novads Viļānu pagasta PII Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzeknes slim., ambulatorā daļa 32km
14.08.–18.08. 15.,17.,18.08 Viļānu novads Viļānu pilsētas PII Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzeknes slim., ambulatorā daļa 30km
  16.08. Krāslavas novads PII Pienenīte SIA Lāzers I.Pudnika Daugavpils 62km
21.08.–25.08. 22.,24.,25.08 Ludzas novads Kārsavas PII Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzeknes slim., ambulatorā daļa 35 km
28.08.–31.08.   Rēzeknes novads Kaunatas PII Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzeknes slim., ambulatorā daļa 30 km

Septembris

             
4.09.–8.09. 4.,8.09. Līvānu novads Rudzātu vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 23
  5.09. Vārkavas novads Vārkavas vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 22
  6.09. Aglonas novads Aglonas vidusskla Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 28
  7.09. Aglonas novads Aglonas internātv–sk. Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 32
11.09.–15.09. 11., 12. 09. Vārkavas novads Vārkavas vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 22
  13.,14.09. Aglonas novads Aglonas internātv–sk. Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 28
  15.09. Līvānu novads Rudzātu vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 23
18.09.–22.09. 18.,19.09. Vārkavas novads Vārkavas vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 22
  20.,21.09. Aglonas novads Aglonas vidusskla Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 28
  22.09. Riebiņu novads Dravnieku psk. SIA Lāzers I.Pudnika Preiļi 17
25.09.–29.09. 25.,27.,28.09. Aglonas novads Aglonas vidusskla Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 28
  26.sept. Vārkavas novads Vārkavas vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 22
  29.sept. Līvānu novads Rudzātu vidusskola Maijas Valaines z–ā prakse zobārsts M.Valaine Preiļi 23

Oktobris

             
2.10.– 6.10.    Daugavpils novads Špoģu vidusskola SIA Lāzers I. Pudnika Preiļi 27
9.10.–13.10.   Daugavpils novads Špoģu vidusskola SIA Lāzers I.Pudnika Preiļi 27
16.10.–20.10.    Rēzeknes novads,  Riebiņu novads Feimaņu pamatskola, Galēnu psk. SIA Lāzers I.Pudnika Preiļi 21, 25
23.10.–27.10. 24.,26.,27.   10. Rēzeknes novads Maltas PII Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzeknes slim., ambulatorā daļa 23
30.10.–31.10.   Aglonas novads Priežmales psk.  SIA Lāzers I.Pudnika Preiļi 40

Novembris

             
1.11.–3.11.   Aglonas novads Šķeltovas psk. Graveru psk. SIA Lāzers I.Pudnika Preiļi 40
6.11.–10.11.   Krāslavas novads Indras skola SIA "Krāslavas slimnīca" Zobārsts Krāslavā 34
13.11.–17.11.   Krāslavas novads Indras skola SIA "Krāslavas slimnīca" Zobārsts Krāslavā 34
20.11.–24.11.   Krāslavas novads Robežnieku skola SIA "Krāslavas slimnīca" Zobārsts Krāslavā 32
27.11.–30.11.    Krāslavas novads Izvaltas skola SIA "Krāslavas slimnīca" Zobārsts Krāslavā 15

Decembris

             
1.12.   Viļānu novads Viļānu vidusskola Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzekne 30
4.12.–8.12.   Viļānu novads Viļānu vidusskola Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzekne 30
11.12.–15.12.    Viļānu novads Viļānu vidusskola Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzekne 30
18.12.–22.12.   Viļānu novads Viļānu vidusskola Rēzeknes slimnīca S.Vīgante/zobu higiēniste Rēzekne 30+B20A1B24:H39

 

©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC