17.09.2012, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs ir sagatavojis informatīvu materiālu ārstniecības personām par tularēmiju un tās veidiem, izraisītājiem, klīniskajām izpausmēm, diagnostiku. Materiālā iekļauta informācija arī par infekcijas gadījumiem Latvijā un atsevišķās kaimiņu valstīs, kā arī Eiropas Savienības tularēmijas gadījumu definīcija (2008.g).  Tularēmija - informācija ārstniecības personām.