Seksuāli transmisīvo infekciju (STI*) izplatība Latvijā

STI gadījumu skaits sadalījumā pēc dzimuma 2017. - 2018. gadā.

 

Sifiliss

 

Gonoreja

 

Uroģenitālā hlamidioze

STI* kopā

 

2017.gadā

2018.gadā

2017.gadā

2018.gadā

2017.gadā

2018.gadā

2017.gadā

2018.gadā

Gadījumu skaits

Kopā

140

138

184

170

1512

1306

1836

1614

t.sk. sievietes

53

58

68

46

1027

855

1148

959

t.sk. vīrieši

87

80

116

124

485

451

688

655

 Gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem** gada

Kopā

7,2

7,1

9,4

8,8

77,5

67,5

94,1

83,4

t.sk. sievietes

5,0

5,6

6,4

4,4

97,4

81,8

108,9

91,8

t.sk. vīrieši

9,7

9,0

13,0

13,9

54,1

50,7

76,8

73,6

STI gadījumu skaits sadalījumā pa vecuma grupām 2017. - 2018. gadā.

Grupa

Sifiliss

Gonoreja

Uroģenitālā hlamidioze

STI* kopā

 

 

2017.gadā

 

2018.gadā

 

2017.gadā

 

2018.gadā

 

2017.gadā

 

2018.gadā

 

2017.gadā

 

2018.gadā

Gadījumu skaits

< 6 gadi

1

1

0

0

1

0

2

1

7–14 gadi

0

1

0

1

2

2

2

4

15–17 gadi

2

2

7

6

65

80

74

88

18–29 gadi

35

25

96

92

962

794

1093

911

30–39 gadi

43

46

48

50

365

321

456

417

40–49 gadi

31

32

21

14

87

75

139

121

50–59 gadi

18

21

7

7

24

25

49

53

60 un vairāk

10

10

5

0

6

9

21

19

Kopā

140

138

184

170

1512

1306

1836

1614

Gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem gada sākumā

<6 gadi

0,7

0,7

0

0

0,7

0

1,4

0,7

7–14 gadi

0

0,6

0

0,6

1,3

1,3

1,3

2,5

15–17 gadi

3,8

3,7

13,2

11,2

122,8

149,6

139,8

164,6

18–29 gadi

12,8

9,7

35,2

35,6

353,0

307,7

401,1

353,0

30–39 gadi

16,3

17,4

18,2

18,9

138,4

121,2

173,0

157,5

40–49 gadi

11,7

12,2

7,9

5,3

32,7

28,6

52,3

46,2

50–59 gadi

6,4

7,6

2,5

2,5

8,6

9,1

17,5

19,2

60 un vairāk

2,0

1,9

1,0

0,0

1,2

1,7

4,1

3,7

Kopā

7,18

7,1

9,4

8,8

77,5

67,5

94,1

83,4

Reģiona nosaukums

 

STI*gadījumu skaits

 

2017.gadā

 

2018.gadā

kopā

uz 100 000 iedzīvotājiem**

kopā

uz 100 000 iedzīvotājiem**

Rīga

898

140,0

812

127,3

Pierīgas reģions

308

84,4

281

76,5

Vidzemes reģions

124

64,7

88

46,7

Kurzemes reģions

219

88,9

196

80,6

Zemgales reģions

162

68,8

143

61,4

Latgales reģions

125

46,3

94

35,5

Kopā

1836

94,1

1614

83,4

*STI - sifiliss, gonoreja, uroģenitālā hlamidioze

**iedzīvotāju skaits gada sakumā. Avots: LR Centralā statistikas pārvalde https://www.csp.gov.lv/lv

Uroģenitālā hlamidioze

   Gonokoku infekcija

    Sifiliss

    Papildu informācija

    Epidemioloģijas biļeteni

    Valsts statistikas pārskati (statistikas dati Latvijā)

    https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/valsts-statistikas-parskati/statistikas-parskati

    Tīmekļa vietnes adrese uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) materiāliem:

    Izmantojot ECDC Uzraudzības atlanta (“Surveillance Atlas”) datus, jāpievērš uzmanība tam,  ka ECDC dati par Latviju balstās uz SPKC sniegtajiem epidemioloģiskās uzraudzības  datiem un tie ir atspoguļoti pēc diagnozes noteikšanas datumiem. Līdz ar to ECDC Uzraudzības atlantā norādītais gadījumu skaits var atšķirties no SPKC prezentētajiem datiem, kas pārskatos atspoguļoti pēc mēnešiem, kad tie bija iekļauti valsts statistikā, t. i. pēc galīgo ziņojumu par pacienta diagnozi saņemšanas no ārstniecības personām un STI gadījumu atbilstības izvērtēšanas Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā noteiktajām gadījumu definīcijām

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:170:FULL&from=LT

    Sākot ar 2018. gadu, ECDC  analizē tikai svaiga sifilisa formas (infekciozas) atbilstoši jaunajai gadījumu definīcijai, savukārt Latvijā tiek uzskaitītas visas jaunatklātā sifilisa t.sk. vēlīna sifilisa formas.

    Dati par STI ECDC Uzraudzības atlantā

    https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx