Aktuālie pārskati par seksuāli transmisīvo infekciju (STI) izplatību Latvijā pieejami Veselības statistikas datubāzē

Vēsturiskie dati un pārskati

Uroģenitālā hlamidioze

   Gonokoku infekcija

    Sifiliss

    Papildu informācija

    Epidemioloģijas biļeteni

    Valsts statistikas pārskati (statistikas dati Latvijā)

    https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/infekcijas-slimibas/valsts-statistikas-parskati/statistikas-parskati

    Tīmekļa vietnes adrese uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) materiāliem:

    Izmantojot ECDC Uzraudzības atlanta (“Surveillance Atlas”) datus, jāpievērš uzmanība tam,  ka ECDC dati par Latviju balstās uz SPKC sniegtajiem epidemioloģiskās uzraudzības  datiem un tie ir atspoguļoti pēc diagnozes noteikšanas datumiem. Līdz ar to ECDC Uzraudzības atlantā norādītais gadījumu skaits var atšķirties no SPKC prezentētajiem datiem, kas pārskatos atspoguļoti pēc mēnešiem, kad tie bija iekļauti valsts statistikā, t. i. pēc galīgo ziņojumu par pacienta diagnozi saņemšanas no ārstniecības personām un STI gadījumu atbilstības izvērtēšanas Eiropas Savienības normatīvajā regulējumā noteiktajām gadījumu definīcijām

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:170:FULL&from=LT

    Sākot ar 2018. gadu, ECDC  analizē tikai svaiga sifilisa formas (infekciozas) atbilstoši jaunajai gadījumu definīcijai, savukārt Latvijā tiek uzskaitītas visas jaunatklātā sifilisa t.sk. vēlīna sifilisa formas.

    Dati par STI ECDC Uzraudzības atlantā

    https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx