Slimību profilakses un kontroles centrs

ESF 9.2.4.2.pasākuma projekts

 

 

Slimību profilakses un kontroles centrs 2017. gada 25. aprīlī ir parakstījis Vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106 (turpmāk – projekts) ieviešanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Projekta nosaukums, Nr.:

„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”, Nr. 9.2.4.2/16/I/106.

Programma, fonds:

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Projekta īstenošanas laiks:

2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris.

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību Babītes, Durbes, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Līgatnes, Lubānas, Mērsraga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērvetes, Vaiņodes un Viļānu novadu pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
 2. Organizējot un īstenojot pasākumu kompleksu veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk., ilgu un produktīvu mūžu.

Projekta mērķa grupa:

Iedzīvotāji Babītes, Durbes, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Līgatnes, Lubānas, Mērsraga, Pārgaujas, Priekuļu, Tērvetes, Vaiņodes un Viļānu novados (turpmāk – Novados), jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās grupas.

Projekta prioritārās veselības jomas:

 1. Sirds un asinsvadu.
 2. Onkoloģijas.
 3. Perinatālā un neonatālā perioda aprūpes.
 4. Garīgās (psihiskās) veselības.

Projekta tematiskie bloki:

 1. Veselīgs uzturs.
 2. Fiziskās aktivitātes.
 3. Atkarības.
 4. Seksuālā un reproduktīvā veselība.
 5. Garīgā (psihiskā) veselība.

Projekta darbības/ pasākumi:

1.Pasākumi par fiziskām aktivitātēm:

2.Pasākumi par veselīgā uztura principiem:

3.Pasākumi par seksuālo un reproduktīvo veselību:

4.Pasākumi par garīgo (psihisko) veselību:

5.Pasākumi par atkarību mazināšanu:

6.Slimību profilakses pasākumi:

PROJEKTA DARBA PLĀNS 2017.GADAM PIEEJAMS šeit

Projekta darbību skaits:

Projekta darbību ietvaros plānotais pasākumu skaits pieejams šeit

Sasniedzamie rezultāti:

Unikālo dalībnieku skaits projekta ietvaros organizētajos pasākumos – vismaz 11 784 iedzīvotāji.

Atbildīgā iestāde:

Veselības ministrija.

Sadarbības iestāde:

Centrālā finanšu un līguma aģentūra.

Finansējuma saņēmējs:

Slimību profilakses un kontroles centrs.

Kopējais pieejamais finansējums:

Kopējais finansējums – 429 757,00 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 365 293,45 EUR;
 • Valsts budžeta finansējums – 64 463.55 EUR.

Projekta kontaktpersonas:

Projekta vadītāja:

Inga Selecka

Tālr. 67387673

e-pasts: inga.selecka@spkc.gov.lv

Veselības veicināšanas departamenta direktore:

Ilze Straume

Tālr.: 67387683

e-pasts: ilze.straume@spkc.gov.lv

Saistītās publikācijas
©SPKC 2016. Visas tiesības rezervētas.
Jautā SPKC