attēls

attēls

* MK 05.01.1999. noteikumi Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=20667 un MK 13.12.2011. noteikumi Nr.948"Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=241413

** MK 14.06.2005. noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos" http://www.likumi.lv/doc.php?id=110743

*** MK 21.11.2006. noteikumi Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=148626