Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas

  • Vadlīniju nosaukums: Parkinsona slimības un Parkinsona-plus sindromu klīniskās vadlīnijas
  • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācija
  • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē: 05.02.2018. Nr. KV 01 - 2018  

Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas

  • Vadlīniju nosaukums: Multiplās sklerozes klīniskās vadlīnijas
  • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Neirologu biedrība
  • Vadlīniju reģistrēšanas datums un numurs datu bāzē:  04.06.2018. Nr. KV 02 - 2018