Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Kardiologu biedrība
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 15.09.2011. Nr. KV 9-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: vadlīnijās ietvertās kardioloģijas medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Labklājības ministrijas Veselības departamenta 21.08.2001. rīkojumu Nr.5 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu'' un Veselības ekonomikas centra 28.02.2011. rīkojumu Nr. 34 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un papildināšanu''. Vadlīnijās ietvertās laboratoriskās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000. rīkojumu Nr.4 ''Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu'' un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 02.12.2008. rīkojumu 415 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''.

Bioloģisko slimību modificējošo antireimatisko medikamentu lietošanas vadlīnijas autoimūno iekaisuma artrīta ārstēšanā pieaugušajiem

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Reimatologu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 03.02.2011 Nr. KV 2-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar LR Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000 rīkojumu Nr.4 „Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu"

Krūšu rekonstrukcija ar mikrovaskulāru a.epigastrica inferior perforatoru lēveri

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 5-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Krūšu rekonstrukcija, izmantojot ekspanderus/implantus

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 6-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Krūšu rekonstrukcija ar rotētu m. rectus abdominis miokutānu (TRAM) lēveri

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 7-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Krūts rekonstrukcija ar rotētu m.latissimus dorsi (LTD) miokutānu lēveri

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Plastisko ķirurgu asociācija
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: KV 8-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās krūšu rekonstrukcijas operāciju medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras 08.05.2006. rīkojumu Nr.121 ''Par ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu''

Vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai

 • Vadlīniju izstrādātājs: SIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari''''
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 02.06.2011. KV 4-2011

Vīrushepatīta B diagnostikas un etiotropās ārstēšanas vadlīnijas

 • Vadlīniju izstrādātājs: Latvijas Infektologu asociācija, Latvijas Infektoloģijas centrs, Rīgas Stradiņa universitāte
 • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 16.05.2011. KV 3-2011
 • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Vadlīnijās ietvertās medicīniskās tehnoloģijas apstiprinātas ar LR Labklājības ministrijas Ārstniecības departamenta 20.04.2000 rīkojumu Nr.4 „Par medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu"