Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas

  • Vadlīniju izstrādātājs: Brūču un izgulējumu asociācija
  • Vadlīniju reģistrēšanas datums datu bāzē un numurs: 06.12.2010. Nr. KV 1-2010
  • Vadlīnijās ietvertā apstiprinātā ārstniecībā izmantojamā medicīniskā tehnoloģija: Izgulējumu ārstēšanas medicīniskā tehnoloģija apstiprināta VSMTA ar 14.04.2009. rīkojumu Nr.52.