Statuss:
Noslēdzies

 

Projekta/aktivitātes nosaukums

EURO-PERISTAT, perinatālā aprūpe

Logotips

 

  

Paredzētais ieviešanas termiņš

 

Projekts ir uzsākts 1999. gadā, kā Eiropas Savienības Veselības uzraudzības programmas (Health Monitoring Programme) daļa, un turpinās, nu jau kā ceturtā fāze, ar galveno mērķi regulāri apkopot datus par perinatālo veselību Eiropā.

Vadošais partneris

 

EURO-PERISTAT projektu koordinē Perinatālās veselības un sieviešu un bērnu veselības epidemioloģiskās pētniecības nodaļa, INSERM U953 (The Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

 

Projekta vadītāja: Jennifer Zeitlin

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

EURO-PERISTAT projekta mērķis ir uzraudzīt un novērtēt mātes un bērna veselību perinatālā perioda laikā - grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā - Eiropā, izmantojot ticamus un pārbaudītus rādītājus.

 

EURO-PERISTAT rādītāji aptver četras galvenās tēmas: augļa, jaundzimušo un bērna veselību, mātes veselību, iedzīvotāju raksturojumu un riska faktorus, un veselības aprūpes pakalpojumus.

 

EURO-PERISTAT ietvaros ir noteikti pamatrādītāji - tie, kas ir būtiski, lai uzraudzītu perinatālo veselību, ieteicamie rādītāji – tie, kuri ir uzskatāmi par vēlamiem, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par perinatālo veselību ES dalībvalstīs, un rādītāji tālākai attīstībai - tie, kas spētu atspoguļot svarīgus perinatālās veselības aspektus, bet vēl ir nepieciešams darbs, pirms šie rādītāji varētu tikt ieviesti ES dalībvalstīs.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

Dalība EURO-PERISTAT darba grupās, nepieciešamās informācijas apkopošana un sniegšana projekta koordinatoram, rādītāju uzturēšana un ieviešana.

Sasniegtais rezultāts

Projekta ietvaros 2008. gadā tika publicēts izdevums „European Perinatal Health Report”, kurā ir apkopota informācija par 2004.gadu. http://www.europeristat.com/images/doc/EPHR/european-perinatal-health-report.pdf

 

2012. gada nogalē tika publicēts izdevums „European Perinatal Health Report”, kurā atspoguļota informācija par 2010. gadu.

Kontaktinformācija

 

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas vadītājs Jānis Misiņš  (janis.misins@spkc.gov.lv, 67501582)

Plašāka informācija:

http://www.europeristat.com