Statuss:
Noslēdzies

 

16.05.2017

 

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

Joint action on Injury Monitoring in Europe (JAMIE), traumu mazināšana Eiropā

Līguma Nr. – 2010 22 05

Logotips

 

Paredzētais ieviešanas termiņš

01.04.2011. - 31.03.2014.

 

Vadošais partneris

Austrijas Ceļu satiksmes Padome (the Austrian Road Safety Board)

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

Ievainojumu uzraudzības uzlabošana un paplašināšana, balstoties uz pašreizējo Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Ievainojumu datubāzi (turpmāk – IDB), lai līdz 2015. gadam ievainojumu uzraudzības sistēma varētu tikt integrēta Eiropas Statistikas sistēmā.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

 

Slimību profilakses un kontroles centrs piedalās šādās projekta darba paketēs:

5. darba pakete - tās galvenais mērķis ir attīstīt uz IDB balstītu ievainojumu uzraudzības sistēmu visā ES ievainojumu profilakses pilnveidošanai, īpašu uzmanību veltot patērētāju drošībai. SPKC uzdevumi būtu datu sniegšanas un kvalitātes uzlabošana jau esošajās slimnīcās ar IDB uzraudzības sistēmu, sadarbība un konsultāciju sniegšana par IDB uzraudzības sistēmas ieviešanu un ievainojumu datu kodēšanu slimnīcās starp jau esošajām un jaunajām ES IDB uzraudzības sistēmas dalībvalstīm;

6. darba pakete - tās galvenais mērķis ir ieviest efektīvu konsultāciju apmācības sistēmu IDB ieviešanai ES slimnīcās. SPKC uzdevumi būtu konsultāciju sniegšana par IDB uzraudzības sistēmas ieviešanu un datu kodēšanu jaunajām un esošajām ES IDB uzraudzības sistēmas dalībvalstīm;

7. darba pakete - tās galvenais mērķis ir ieviest no stacionāra izrakstīto pacientu datu bāzes minimālo datu kopu par ievainojumiem pēc iespējas vairākās slimnīcās, kas jau apkopo informāciju par ārējo cēloņu iedarbes sekām (Starptautiskās slimību klasifikācijas kodi V un Y). SPKC uzdevums būtu apkopot un sagatavot no stacionāra izrakstīto pacientu datu kopu atbilstoši Eiropas minimālās datu kopas par ievainojumiem prasībām.

Sasniegtais rezultāts

Nosūtīti Latvijas 2009./2010. gada dati uz centrālo Eiropas ievainojumu datu bāzi

Kontaktinformācija

 

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta direktora vietniece Jana Lepiksone (jana.lepiksone@spkc.gov.lv, +371 67 387654)

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Reģistru pārraudzības nodaļas Sabiedrības veselības analītiķe Sintija Sloka (sintija.sloka@spkc.gov.lv, +371 67 38 76 64)

Plašāka informācija:

http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l3projects-333.htm