Statuss:
Noslēdzies

 

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

European Concerted Action on Congenital Anomalies and Twins (EUROCAT) , iedzimtās anomālijas

Līguma Nr. – 39321483

Logotips

 

Paredzētais ieviešanas termiņš

01.01.2011. - 31.12.2013.

Vadošais partneris

Vadošais partneris: Belfāstas universitāte, Apvienotā Karaliste

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

 

Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, augstas kvalitātes un viegli pieejamu informācijas sistēmu par iedzimtām anomālijām par gandrīz vienu trešdaļu Eiropā dzimušajiem. Daži no šīs vienotās rīcības darbības virzieniem ir apkopot valstu pieredzi, uzlabot kodēšanu un vienotu klasifikāciju izmantošanu datu vākšanā, izvērtēt iedzimto anomāliju primārās profilakses iespējas.

 

EUROCAT ir iedzimto anomāliju reģistrs, kas nodrošina to epidemioloģisko uzraudzību. EUROCAT izveidots 1979. gadā un aptver datus par iedzimtajām anomālijām no 28% visām ES reģistrētajām dzemdībām. Eiropā darbojas 39 reģistri 20 valstīs, projekta ietvaros tiks veiktas darbības, lai Latvija pievienotos šim tīklam.

 

Latvijai iesaistoties EUROCAT tīklā, tiktu uzlabots datu vākšanas un analīzes process par iedzimtām anomālijām, kā arī nodrošināta informācijas starptautiskā salīdzināmība.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

Darbs EUROCAT vienotās rīcības projektā ir organizēts darba paketēs.

SPKC piedalās šajā vienotās rīcības projektā kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS) šādās paketēs:

4. darba pakete – datu par pacientiem ar iedzimtām anomālijām reģistrācija. Datu bāzes uzturēšana, atskaišu veidošana un rādītāju aprēķināšana;

5.darba pakete – datu kodēšana un klasificēšana. Datu kvalitātes nodrošināšana;

8.darba pakete – Grūtnieču skrīnings un Dauna sindroms;

Sasniegtais rezultāts

 

Viens no projekta darba rezultātiem ir centrālās EUROCAT datu bāzes par pacientiem ar iedzimtām anomālijām uzturēšana un uzraudzība. Latvijas ieguvums ir datu vākšanas un analīzes procesa par iedzimtām anomālijām uzlabošana, kā arī informācijas starptautiskā salīdzināmība nodrošināšana.

Kontaktinformācija

 

Slimību profilakses un kontroles centrs:

J.Lepiksone (jana.lepiksone@spkc.gov.lv)

Plašāka informācija:

www.eurocat-network.eu/