Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 15.04.2015.

Projekta/aktivitātes nosaukums

 

The Public Health Portal of the European Union (Health-EU Portal),

Eiropas Savienības veselības portāls „Veselība-ES”, Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības aizsardzības jomā 2003-2008 iniciatīva

Līguma Nr. - nav

Logotips

  

Paredzētais ieviešanas termiņš

Atklāts 2006. gadā; paredzēta kā ilgstoša Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta aktivitāte.

Vadošais partneris

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts (DG SANCO)

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

 

Portāls „Veselība-ES” ir uzticams ar veselību saistītas informācijas avots Eiropas iedzīvotājiem, veselības nozarē strādājošajiem, kā arī veselības aprūpes politikas veidotājiem un īstenotājiem.

 

Viens no galvenajiem šī portāla mērķiem ir veicināt cilvēku izpratni par to, ka ikviens no mums ir atbildīgs gan par savu veselību, gan sabiedrības veselību kopumā. Eiropas Komisija uzskata, ka informācijas pieejamība ir ļoti svarīgs priekšnoteikums sabiedrības veselības uzlabošanai. Tādēļ portālā atrodama informācija par pasākumiem, iniciatīvām un programmām, kuru mērķis ir palīdzēt izdarīt veselīgākas izvēles, kā arī atbalstīt pētniecību veselības jomā.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

 

Slimību profilakses un kontroles centrs darbojas Portāla redakcijas padomē kā ES dalībvalsti pārstāvoša institūcija. Redakcijas padomes galvenie uzdevumi ir noteikt portāla redakcionālo politiku, tematisko struktūru un pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem portāla uzturēšanas pasākumiem.

 

Dalībvalstis Portālam nosūta ziņas par savā valstī notiekošajām sabiedrības veselības aktualitātēm un publicē saites uz nacionālajām interneta vietnēm, kas satur uzticamu informāciju par sabiedrības veselības jautājumiem.

Sasniegtais rezultāts

 

Latvija darbojas Portāla redakcijas padomē kopš 2006. gada.

Dalība Portāla redakcijas padomes ikgadējās sanāksmēs, kurās tiek skatīti sekojoši jautājumi:

 

1. Jaunumi portālā „Veselība-ES”; portāla darbības izvērtēšana un turpmākā attīstība;

 

2. Eiropas un ES dalībvalstu institūciju interneta vietnes, kurās atrodama sabiedrības veselības informācija;

 

3. Aktuāli sabiedrības veselības projekti, kampaņas, iniciatīvas.

Portālā ir publicētas un regulāri tiek atjaunotas saites uz Latvijas iestāžu un organizāciju mājas lapām, kurās atrodama informācija par dažādiem sabiedrības veselības jautājumiem.

 

Kopš 2013. gada Portāls „Veselība-ES” ir iekļauts Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāta mājas lapā:

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Veselības statistikas nodaļas veselības aprūpes statistiķe Dace Mihalovska (dace.mihalovska@spkc.gov.lv, 67387670)

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm