Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 15.04.2016.

Projekta/aktivitātes nosaukums

(noslēgtā līguma nr.)

European Urban Health Indicators System, Part 2, (URHIS), Eiropas pilsētnieku veselības indikatoru sistēma. 2.daļa – EURO-URHIS 2

Līguma Nr. – 223711

Logotips

 

Paredzētais ieviešanas termiņš

 

01.01.2009.-31.12.2012. (48 mēneši)

Projekts tika pagarināts par pusgadu, oficiālais nobeigums bija 30.06.2013.

Vadošais partneris

Mančesteras universitāte (Lielbritānija)

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

 

Projekta mērķis: Apkopot informāciju par Es dalībvalstu pilsētnieku veselību atbilstoši definētajiem veselības indikatoriem.

 

Plānotie rezultāti:

 • Apkopota rutīnas statistikas sniegtā informācija par pilsētnieku veselību ES dalībvalstīs.
 • Veikts veselības pētījums atsevišķās ES valstu lielajās pilsētās.
 • Izveidoti ES pilsētu veselības profili (26 pilsētas no 14 valstīm).
 • Apkopotas metodes pētnieciskas informācijas analīzei un pārveidošanai lēmumu pieņēmējiem saprotamā veidā.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

SPKC kā asociētais partneris piedalijās šī projekta sešās darba pakotnēs, no kurām galvenā WP5 – apkopot un atbilstoši definētajiem indikatoriem sniegt datus veselības profilu izstrādei par divām Latvijas pilsētām (Rīga, Liepāja).

Sasniegtais rezultāts

 

Kopējie projekta rezultāti:

 • Apkopota rutīnas statistikas sniegtā informācija par pilsētnieku veselību ES dalībvalstīs.
 • Veikts veselības pētījums atsevišķās ES valstu lielajās pilsētās; sagatavotas daudzas zinātniskas publikācijas.
 • Izveidoti ES pilsētu veselības profili (26 pilsētas no 14 valstīm).
 • Informācija apkopota interaktīvā datu bāzē.
 • Apkopotas metodes pētnieciskas informācijas analīzei un pārveidošanai lēmumu pieņēmējiem saprotamā veidā.
 •  

Paveiktais no SPKC puses:

 • Dalība informācijas savākšanas instrumentu izstrādē.
 • Sagatavota pieejamā informācija par divām Latvijas pilsētām (Rīga, Liepāja) atbilstoši definētajiem veselības indikatoriem.
 • Izstrādāti veselības profili par divām Latvijas pilsētām (Rīga, Liepāja), kas ietver veselības rādītāju salīdzinājumu ar citām projekta dalībvalstu pilsētām.
 • Informācija pieejama interaktīvā datu bāzē.

Pašvaldību veselības profili apskatāmi sadaļā "Statistika un pētījumi"

Kontaktinformācija

 

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vecākā sabiedrības veselības analītiķe Jolanta Skrule (Jolanta.skrule@spkc.gov.lv, tel. 67388185)

Plašāka informācija:

www.urhis.eu/