Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 15.04.2015.

Projekta/aktivitātes nosaukums

European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC), Eiropas partnerība cīņai pret vēzi

Logotips

 

  

Paredzētais ieviešanas termiņš

2010.-2013. gads

Vadošais partneris

Projekta vadošais partneris: Slovēnijas Sabiedrības veselības nacionālais institūts.

Projekta/aktivitātes mērķi un uzdevumi

Eiropas partnerības mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstis kopīgai un efektīvākai vēža apkarošanai, lai samazinātu vēža radīto slogu (par 15% līdz 2020. gadam), nodrošinot un uzlabojot veselības veicināšanu un profilaksi, agrīnu diagnostiku un skrīningu, integrētu veselības aprūpi, koordinētu pētniecību, kā arī uzlabojot informācijas un datu apmaiņas procesu.

Latvijas iesaistītās organizācijas uzdevumi un darbības

 

Slimību profilakses un kontroles centrs kā piesaistītais partneris (Collaborative Partner) t.i. bez finansējuma, piedalās projekta 9. darba paketē „Informācija un dati” ar mērķi nodrošināt labas kvalitātes un starptautiski salīdzināmu informāciju Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskām slimībām. Lai varētu veikt Eiropas mēroga salīdzinājumus, viens no 9. darba paketes uzdevumiem būs vēža sloga indikatoru – incidences, prevalences, mirstības un dzīvildzes pārskatīšana.

 

Tiek ņemta dalība arī 10. darba paketē par Nacionālajiem vēža plāniem, kas rezultātā tiks izstrādātas Eiropas metodoloģiskās vadlīnijas Nacionālo vēža plānu izstrādei un ieviešanai, kā arī indikatori Nacionālo vēža plānu uzraudzībai. Tiek ņemta dalība arī Eiropas partnerības cīņai pret vēzi uzraudzības komitejas darba sanāksmēs (Steering Committee meeting) ar visu ES dalībvalstu un projekta 10 darba grupu (Work Packages) piedalīšanos.

Sasniegtais rezultāts

Vienotas Eiropas vēža informācijas sistēmas (European Cancer Information System) izveide, datu centralizācija un koordinācija Eiropas līmenī, lai nodrošinātu labāku vēža aprūpes kontroli un vēža izpētes aktivitātes.

Kontaktinformācija

Slimību profilakses un kontroles centra Pētniecības un veselības statistikas departamenta Reģistru pārraudzības nodaļas vadītāja Anita Mauriņa (anita.maurina@spkc.gov.lv, +371 67 387665)

Plašāka informācija:

Projekta materiāli pieejami -  www.epaac.eu