20.12.2014, 00:00

2015. gada 27. janvārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Vakcinācijas kalendārā (Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumi Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi”), precizējot vakcinācijas shēmu cilvēka papilomas vīrusa infekcijai.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz aizstāt trīs vakcinācijas devas pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju 12 gadus vecām meitenēm ar divām vakcinācijas devām. Tādējādi tiks samazināts par valsts līdzekļiem veicamais vakcinācijas kurss un efektīvi izmantota centralizētai vakcīnu iegādei ieplānotā valsts nauda. Grozījumi sagatavoti atbilstoši Eiropas zāļu aģentūras apstiprinātajām izmaiņām cilvēka papilomas vīrusa infekcijas vakcīnu zāļu aprakstos.

Tāpat grozījumos iekļauta norma, ka vakcināciju uzsākot vēlākā dzīves periodā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, personas tiek vakcinētas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajai vakcinācijas shēmai un pošu skaitam. Tas nozīmē, ka, piemēram, 15 gadus vecas meitenes pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju tiek vakcinētas, ievadot trīs vakcīnas devas. Arī šajā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem tiks apmaksātas visas trīs vakcinācijas devas.

Informācija par Cervarix lietošanas shēmu

Vakcinēšanas grafiks ir atkarīgs no personas vecuma.

Vecums pirmās injekcijas laikā

Imunizācija un tās grafiks

Imunizācijas elastīgums

9 -14 gadi

Divas 0,5 ml devas 0. un 6. mēnesī

Otrā deva 5–13 mēnešus pēc pirmās devas

No 15 gadu vecuma

Trīs 0,5 ml devas 0., 1. un 6. mēnesī

Otrā deva 1–2,5 mēnešus pēc pirmās devas

Trešā deva 5–12 mēnešus pēc pirmās devas

Ja vakcīnas otrā deva ir ievadīta agrāk nekā pagājuši 5 mēneši pēc pirmās devas, vienmēr jāievada trešā deva

Papildus informāciju lūdzu skatīt vakcīnas Cervarix lietošanas instrukcijā: http://www.ema.europa.eu/docs/lv_LV/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf

Lūdzu ņemt vērā jauno shēmu, plānojot un veicot vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju meitenēm 12 gadu vecumā.

Papildu informācija par cilvēka papilomas vīrusu SPKC mājaslapā sadaļā "Cilvēka papilomas vīruss un dzemdes kakla vēzis"