Slimību profilakses un kontroles centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Slimību profilakses un kontroles centru  - https://www.spkc.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Slimību profilakses un kontroles centra vietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Izmantojot Wave rīku konstatēts, ka vietnē atsevišķās vietās ir zems krāsu kontrasts. Esošā krāsu shēma atbilst nozares krāsu standartam.
  • Izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 23.08.2022. Izvērtēšanu veica Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļa

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centru rakstot: pasts@spkc.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: prese@spkc.gov.lv

Tālrunis: 67387668

Adrese: Duntes iela 22, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Komunikācijas nodaļa”.
E-pasts: 
prese@spkc.gov.lv
 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 02.02.2021. Atkārtoti tas pārskatīts 03.03.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Ilze Arāja, Komunikācijas nodaļas vadītāja.