29.12.2015, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) vēlas informēt par valsts apmaksāto vakcīnu pasūtījumu veikšanu 2016. un 2017. gadā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi” [1] (turpmāk – Noteikumi) 1. pielikumā apstiprināto Vakcinācijas kalendāru un saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta rīkotā atklātā konkursa „Vakcīnu un šļirču piegāde” (identifikācijas nr. VM NVD 2015/22) rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem ar zāļu lieltirgotavām par vakcīnu un šļirču piegādi no valsts pamatbudžeta finansētās vakcinācijas ietvaros vakcinācijas iestādēm pēc 2016. – 2017. gada pasūtījumiem tiks piegādātas šādas vakcīnas:

1. vakcīna pret B hepatītu (HB)[2] bērniem:

- riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai);

- agrāk nevakcinētiem bērniem 14 gadu vecumā.

2. vakcīna pret tuberkulozi (BCG)2 jaundzimušo un zīdaiņu imunizācijai.

3. vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB) „Hexacima” bērnu vakcinācijai 2, 4, 6 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.

Piezīme: „Hexacima” vakcīnas zāļu aprakstā 4.3. punktā ir noteikts: „ Ja B hepatīta vakcīnas deva ievadīta uzreiz pēc dzimšanas, „Hexacima” var izmantot B hepatīta vakcīnas papildu devu ievadīšanai, sākot no sešu nedēļu vecuma. Ja B hepatīta vakcīnas otrā deva nepieciešama pirms šā vecuma, jāizmanto monovalenta B hepatīta vakcīna. „Hexacima” var lietot revakcinācijai, ja pirms tam ir saņemta cita sešvalenta vai piecvalenta DTaP-IPV/Hib vakcīna kopā ar monovalentu B hepatīta vakcīnu.”

4. vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa Haemophilus influenzae infekciju (DTaP-IPV-Hib) „Pentaxim” riska grupas bērnu, kuri tika vakcinēti ar monovakcīnu pret B hepatītu un bērnu ar medicīniskajām kontrindikācijām imunizācijai ar kombinēto vakcīnu „Hexacima”, vakcinācijai 2, 4, 6 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.

5. vakcīna pret pneimokoku infekciju (PCV) Synflorix” bērnu vakcinācijai 2, 4 un balstvakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.

6. vakcīna pret rotavīrusu infekciju (RV) „RotaTeq” bērnu vakcinācijai 2, 4 un 6 mēnešu vecumā.

Piezīme: „RotaTeq” vakcīnas zāļu aprakstā 4.2. punktā ir noteikts: „ Pirmo devu var ordinēt, sākot no 6 nedēļu vecuma, un ne vēlāk kā 12 nedēļu vecumā. Starp devām jābūt vismaz 4 nedēļu intervālam. Vēlams, lai trīs devu vakcinācijas kurss tiktu pabeigts līdz 20 – 22 nedēļu vecumam. Ja nepieciešams, trešo (pēdējo) devu var dot līdz 32 nedēļu vecumam.”

7. vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR) „Priorix” bērnu vakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 7 gadu vecumā.

8. vakcīna pret vējbakām (Varicella) „Varivax” bērnu vakcinācijai 12 – 15 mēnešu vecumā.

9. vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV) „Tetraxim” bērnu balstvakcinācijai 7 gadu vecumā.

10. vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu (dT-IPV) „Dultavax” bērnu balstvakcinācijai 14 gadu vecumā.

11. vakcīna pret difteriju un stinguma krampjiem (Td) „Imovax d.T. Adult” pieaugušo vakcinācijai un balstvakcinācijai.

12. vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju (CPV) „Cervarix” meiteņu vakcinācijai 12 gadu vecumā.

13. vakcīna pret trakumsērgu „Verorab” vakcinācijai pēc klīniskām un epidemioloģiskām indikācijām.

14. vakcīna pret B hepatītu (HB) „Engerix-B 40 mcg/2ml” pacientu, kuriem tiek veikta hemodialīze, vakcinācijai (hemodialīžu centros).

15. vakcīna pret ērču encefalītu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai visā Latvijas teritorijā, kā arī bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās. Bērniem vecumā no 1 līdz 11 gadiem paredzēta vakcīna „Encepur Children”, vecumā no 12 līdz 15 gadiem – vakcīna „TicoVac 0,25 ml”, vecumā no 16 līdz 17 gadiem – vakcīna „Encepur Adult”. Vakcīnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai Jūs varat pasūtīt jau no 2016. gada janvāra. Vēršam Jūsu uzmanību, ka ērču encefalīta endēmiskās teritorijas tiks noteiktas 2016. gada janvārī, jo endēmisko teritoriju atlasei nepieciešami statistikas dati par pēdējiem 5 gadiem, ieskaitot pilnu 2015. gadu. Tādēļ papildus informācija par vakcīnas pret ērču encefalītu bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās pasūtīšanu Jums tiks nosūtīta 2016. gada janvāra otrajā pusē un šim nolūkam varēs pasūtīt no 2016. gada februāra.

Ņemot vērā Vakcinācijas kalendāru un 2016. – 2017. gadā pieejamās vakcīnas valsts apmaksātās vakcinācijas veikšanai, Jūsu ērtībām ir sagatavota tabula, kurā ir norādīts konkrētajā vecumā lietojamās vakcīnas apzīmējums un nosaukums (1. pielikums).

Ārstniecības personām, kuras veic imunizāciju, pirms vakcinācijas veikšanas obligāti jāiepazīstas ar vakcīnas lietošanas instrukciju. Savukārt vakcīnu piegādātājiem (Zāļu lieltirgotavām) piegāžu līgumos ir noradīts, ka „ katram Preces (vakcīnas) iepakojumam jābūt pievienotai Latvijas Republikā Zāļu valsts aģentūras apstiprinātai lietošanas instrukcijai latviešu valodā”. Līdz ar to, saņemot vakcīnas, pirms pavaddokumentu parakstīšanas obligāti jāpārbauda saņemtās vakcīnas daudzums, derīguma termiņš un vai ir pievienotas lietošanas instrukcijas. Vēršam uzmanību, ka vakcīnu lietošanas instrukcijas paredz dažādas vakcinācijas shēmas un intervālus, tomēr plānveida imunizācija Latvijā veicama atbilstoši apstiprinātajam vakcinācijas kalendāram.

Vakcīnu pasūtīšanas un piegādes kārtību nosaka Noteikumu1 10. – 14.1. punkti. Slimību profilakses un kontroles centrs katru mēnesi apkopo datus par vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumu un veic korekcijas, ja pasūtījums bez pamatojuma pārsniedz vakcinācijas iestādes vidējo vakcīnas izlietojumu paredzētajā pasūtījuma periodā, neatbilst vakcīnas izlietojuma prognozei un epidemioloģiskajai situācijai, kā arī ja netiek ņemts vērā vakcinācijas iestādē esošais vakcīnas atlikums. Slimību profilakses un kontroles centrs katru mēnesi līdz 18. datumam iesniedz kopējo vakcīnu pasūtījumu zāļu lieltirgotavai (vakcīnu piegādātāji, 2.pielikums), kura nodrošina vakcīnu piegādi vakcinācijas iestādēm ne vēlāk kā līdz katra mēneša pēdējam datumam. Papildus Noteikumu1 prasībām vakcīnu piegādes līgumos ar zāļu lieltirgotavām (Piegādātājiem) ir noteikts:

„3.4. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs saņem Saņēmēja (vakcinācijas iestādes) pieprasījumu par preces (vakcīnas) saņemšanu ārpus kārtējā pasūtījuma vitāli svarīgu situāciju novēršanai, Piegādātājs (lieltirgotava) nodrošina pieprasītās preces piegādi Saņēmējam pasūtījumā norādītājā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījuma saņemšanas brīža. Vitāli svarīgas situācijas Piegādes līgumu izpratnē ir situācijas, kuru novēršanai ir nepieciešamas šādas vakcīnas:

vakcīna pret trakumsērgu;

vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (dT adult);

vakcīna pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu.

3.7. Par preces (vakcīnas) piegādi līgumā noteiktajā termiņā Piegādātājs iesniedz Saņēmējam (vakcinācijas iestādēm) pavadzīmi, kurā Piegādātājs norāda šī līguma numuru. Piegādātājs, iesniedzot pavadzīmi, nodrošina, ka Saņēmējs pavadzīmē obligāti norāda Saņēmēja pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu un saņemšanas datumu, kā arī Saņēmēja zīmogu, ja tāds ir.

4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt reģistrētu preci (vakcīnas) pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.

4.2. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Saņēmējam ir jābūt ne mazākam par 1/2 no kopējā Preces derīguma termiņa.

4.3. Piegādātājs atbild par piegādātās preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām, ar nosacījumu, ka Saņēmējs (vakcinācijas iestādes) ievēro glabāšanas noteikumus.

4.4. Precei jābūt iepakotai atbilstoši ražotājas valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, kas nodrošina nemainīgu preces kvalitātes saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā.

4.5. Ja nepieciešams, Precēm ir jābūt iepakotām termokonteineros, ievērojot marķējumā norādīto temperatūras režīmu. Katram termokonteineram vai aukstumsomai, kurā tiek transportētas preces, ir jābūt tehniski nodrošinātiem ar tehniski pārbaudītiem termometriem vai ierīcēm (termoindikatoram, termogrāfam u.c.) temperatūras izmaiņu reģistrēšanai.

4.6. Katram preces iepakojumam jābūt pievienotai Latvijas Republikā Zāļu valsts aģentūras apstiprinātai lietošanas instrukcijai latviešu valodā.

4.7. Pretenzijas par kvalitāti Saņēmējs iesniedz Piegādātājam un Maksātājam šādā kārtībā:

4.7.1. ja, pieņemot preci, Saņēmējs atklāj iztrūkumu, preces bojājumu vai cita veida preces vai preces uzglabāšanas neatbilstību līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Saņēmējs par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 2 (divu) darba dienu laikā no preces faktiskā saņemšanas brīža rakstveidā (pa faksu un e-pastā) paziņo Piegādātājam un Maksātājam;

4.7.2. ja Piegādātājs, pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas, 2 (divu) darba dienu laikā neierodas pie Saņēmēja sastādīt aktu, tad akts tiek sastādīts bez Piegādātāja klātbūtnes;

4.7.3. Saņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža (ar vai bez Piegādātāja paraksta) to nogādā Maksātājam un Piegādātājam.

4.9. Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas aizvieto bojātas vai sajauktas preces vai preces, kas nav piegādātas atbilstoši līguma nosacījumiem, ar jaunām precēm. Maksātājs nesedz izdevumus, kas saistīti ar bojāto vai sajaukto preču aizvietošanu ar jaunām precēm.

4.10. Piegādātājs nedrīkst piegādāt Saņēmējam vakcīnu, kura tika uzglabāta pie cita Saņēmēja ”.

Vakcīnu pasūtījumi jānoformē, izmantojot veidlapu „Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums” (Noteikumu1 3. pielikums). Minētā veidlapa MS Word formātā atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv Noteikumu1 10.2. punkts nosaka, ka vakcīnu pasūtījumus un pārskatus par vakcīnu izlietojumu vakcinācijas iestādes iesniedz katru mēnesi ne vēlāk par piekto datumu. Dati par atlikušām vakcīnām un šļircēm, kā arī pasūtījums kārtējam mēnesim jāuzrāda šādās veidlapas tabulās:

Tabulas numurs

Vakcīnas, šļirces

1. B.

BCG2

2. B.

HB bērniem2

3. B.

DTaP-IPV-Hib-HB (Hexacima), DTaP-IPV (Tetraxim), DTaP-IPV-Hib (Pentaxim), dT-IPV (Dultavax), PCV ( Synflorix)

4. B

MPR (Priorix), Varicella (Varivax)

5./6. B

Td (d.T. Adult), pret trakumsērgu (Verorab)

7. B.

CPV (Cervarix)

8. B.

HB pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze (Engerix B 40 mcg/2ml)

9. B.

Pret ērču encefalītu (Encepur Children, Tico Vac 0,25 ml, Encepur Adult)

10. B.

Šļirces BCG vakcīnas ievadīšanai

11. B.

RV (RotaTeq)

Jāņem vērā, ka visas vakcīnas ir fasējumā pa vienai devai (pilnšļirce), izņemot BCG vakcīnu. Pasūtījumā jānorāda nepieciešamais devu skaits. Vakcīnai pret rotavīrusu infekciju RotaTeq Piegādes līgumā noteiktā iepirkuma vienība ir 1 kurss (3 devas). Tādēļ veicot minētās vakcīnas pasūtījumu, pieprasītajam devu skaitam jābūt dalāmam ar “3” bez atlikuma. Gadījumā, ja tiek pasūtīta vakcīna „Pentaxim”, lūdzam pasūtījumam pievienot rakstisku pamatojumu brīvā formā.

Lūdzam ņemt vērā, ka Noteikumu1 3. pielikumā ir paredzēts norādīt gan datus par vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim, gan datus par iepriekšējā mēnesī izdarītajām vakcinācijām. Lai izslēgtu kļūdas minētā pielikuma pārskata sadaļā („A.” tabulas) atgādinām, kurās veidlapas tabulās jāuzrāda konkrētās potes:

Potes ar vakcīnu pret:

Tabula, aile

tuberkulozi (BCG)*

1. A.

B hepatītu (HB)2 jaundzimušajiem un zīdaiņiem

2. A., 01. – 02. aile

B hepatītu (HB)2 pusaudžiem

2. A., 03. aile

difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB) „ Hexacima

2. A., 01. aile un

3. A., 01. – 04.aile

difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa Haemophilus influenzae infekciju (DTaP-IPV-Hib) „ Pentaxim

3. A., 01. – 04.aile

difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV) „Tetraxim

3. A., 01. – 03.aile

difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu (dT-IPV) „Dultavax

3. A. 01. un 03. aile

pneimokoku infekciju (PCV) Synflorix”

3. A., 05. aile

masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR) „Priorix

4. A., 01. – 03. aile

vējbakām (Varicella) „Varivax

4. A., 04. – 05. aile

difteriju un stinguma krampjiem (Td) „d.T. Adult” **

5. A.

difteriju un stinguma krampjiem (Td) „d.T. Adult” ***

6. A.

trakumsērgu „Verorab

6. A.

cilvēka papilomas vīrusu infekciju (CPV) „Cervarix

7. A.

B hepatītu (HB) „Engerix-B 40 mcg/2ml” pacientiem, kuriem tiek veikta hemodialīze

8. A.

ērču encefalītu „Encepur Children” bērniem vecumā 1-11 gadi

9. A.

ērču encefalītu „Tico Vac 0,25 ml” bērniem vecumā 12-15 gadi

9. A.

ērču encefalītu „Encepur Adult” bērniem vecumā 16-17 gadi

9. A.

rotavīrusu infekciju (RV) “RotaTeq

11. A

Piezīmes: * potes pret tuberkulozi, kuras veiktas dzemdību nodaļās, citas vakcinācijas iestādes ikmēneša pārskatā neiekļauj

** profilaktiski

*** stingumkrampju neatliekamās imūnprofilakses ietvaros

Atgādinām, ka pārskats par iedzīvotāju imunizāciju jāiesniedz katru mēnesi, tajā skaitā arī gadījumos, kad nav nepieciešams pasūtīt vakcīnas kārtējam mēnesim.

Lūdzam 3. pielikuma 11. tabulā norādīt visas Jūsu vakcinācijas iestādē veiktās vakcinācijas, kas neietilpst Imunizācijas valsts programmā.

Lūdzam asociāciju vadītājus izplatīt augstākminēto informāciju asociācijas locekļiem.


[1] http://likumi.lv/doc.php?id=11215

[2] Informācija par ražotāja nosaukumu un piegādātaju tiks sniegta vēlāk