30.03.2016, 13:56

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) vēlas pateikties primārās veselības aprūpes ārstiem par līdzšinējo darbu infekcijas slimību profilaksē, nodrošinot imunizāciju pret vakcinācijas kalendārā ietvertajām infekcijas slimībām, kā rezultātā 2015. gadā Latvijā netika reģistrēts neviens masalu un masaliņu gadījums, nedaudz samazinājies difterijas gadījumu skaits (13 gadījumi 2014. gadā un 10 gadījumi 2015. gadā), turpina samazināties vējbaku gadījumu skaits (pirmsvakcinācijas periodā – līdz 2008. gadam – vidēji tika reģistrēti 7 000 gadījumi gadā, 2014. gadā – 2 611 gadījumi un 2015. gadā – 2 058 gadījumi).

Analizējot 2015. un 2016. gada datus par iedzīvotāju imunizāciju atbilstoši vakcinācijas iestāžu iesniegtajiem Pārskatiem par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījumu (3. pielikums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 330), esam konstatējuši, ka imunizācija pret atsevišķām infekcijas slimībām ne vienmēr tiek veikta atbilstoši vakcīnu lietošanas instrukcijām un spēkā esošajam vakcinācijas kalendāram (1. pielikums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 330).[1] Saskaņā ar iesniegtajiem pārskatiem, atsevišķos gadījumos meitenes, kuras ir jaunākas par 15 gadiem, joprojām saņem 3 potes pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju (piem., 2016. gada janvārī – 18 potes, februārī – 15 potes) un bērni pirmajā dzīves gadā joprojām saņem 3 potes pret pneimokoku infekciju (piem., 2016. gadā janvārī – 614 potes, februārī – 498 potes).

Ņemot vērā iepriekš minēto, SPKC vēlas atgādināt, ka zīdaiņu vecumā līdz 6 mēnešiem imunizācijas kurss pret pneimokoku infekciju sastāv no divām devām. Pirmo devu var ievadīt divu mēnešu vecumā, otro – pēc diviem mēnešiem. Balstvakcinācija (trešā un pēdējā deva) atbilstoši vakcinācijas kalendāram tiek veikta 12-15 mēnešu vecumā.

Savukārt meiteņu imunizācijas kurss pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju ir atkarīgs no personas vecuma. Personām vecumā līdz 14 gadiem tiek ievadītas divas vakcīnas devas, otro devu ievadot 5-13 mēnešus pēc pirmās devas. Sākot no 15 gadu vecuma, tiek ievadītas trīs vakcīnas devas 0., 1. un 6. mēnesī.

Papildus informāciju lūdzu skatīt vakcīnu lietošanas instrukcijās, kas latviešu valodā atrodamas arī Eiropas zāļu aģentūras tīmekļa vietnēhttp://www.ema.europa.eu/ema/, ievadot meklēšanas logā vakcīnas nosaukumu. [2] [3]

SPKC aicina asociāciju vadītājus izplatīt augstākminēto informāciju asociāciju biedriem.


[1] Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumi Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”: http://likumi.lv/doc.php?id=11215

[2] Vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju “Cervarix”: http://www.ema.europa.eu/docs/lv_LV/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000721/WC500024632.pdf

[3] Vakcīna pret pneimokoku infekciju “Synflorix”: http://www.ema.europa.eu/docs/lv_LV/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000973/WC500054346.pdf