17.03.2015, 00:00

Veselības ministrija informē, ka vakcīnas pret tuberkulozi (turpmāk – BCG vakcīna) ražotājs Statens Serum Institut (Dānija) ir sniedzis informāciju, ka šīs vakcīnas ražošanas procesā ir radušās tehniskas problēmas un netiks nodrošināta BCG vakcīnas piegāde. Līdz ar to Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs ir radušās problēmas ar BCG vakcīnas nodrošinājumu. Kā norāda vakcīnu ražotāja Statens Serum Institut vadība tehniskās problēmas vakcīnas ražošanā varētu tikt atrisinātas ne ātrāk kā š.g. maijā – jūnijā.

Saskaņā ar UNICEF pārskatu par BCG vakcīnas nodrošinājumu pasaulē („BCG Vaccine: Current Supply & Demand Outlook”, December 2014) 2014.gadā ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc BCG vakcīnas (no 123 milj. devām līdz 145 milj. devām). Turklāt divi vadošie vakcīnas ražotāji, t.sk. Statens Serum Institut samazināja produkcijas izlaidi – vakcīnas apjomu – tehnisku problēmu dēļ. Līdz ar to BCG vakcīnas piegādes trūkums ir vērojams arī citās pasaules valstīs.

Pēc apkopotajiem datiem par BCG vakcīnas atlikumu ārstniecības iestādēs, esošais vakcīnas daudzums ir pietiekams apmēram 2 nedēļām. Šobrīd iespēju robežās tiek organizēta savstarpēja ārstniecības iestāžu apgāde ar esošajiem vakcīnas atlikumiem. Šo procesu koordinē Nacionālais veselības dienests sadarbībā ar vakcīnas piegādātāju SIA „ELPIS”.

Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests un Zāļu valsts aģentūra dara visu iespējamo, lai risinātu jautājumu par BCG vakcīnas nodrošinājumu Latvijā līdz BCG vakcīnas ražošanas atjaunošanai Statens Serum Institut vakcīnu ražotnē, proti, veic sarunas ar citu valstu kompetentajām institūcijām par iespējām patapināt nepieciešamo BCG vakcīnu daudzumu, kā arī veic sarunas ar piegādātājiem, kuri varētu piegādāt cita ražotāja BCG vakcīnu.

Tiklīdz BCG vakcīnas piegāde tiks atjaunota, Jūs tiksiet informēti atsevišķi.

Sakarā ar iespējamu BCG vakcinācijas pārtraukumu tiek gatavoti ieteikumi par vakcināciju pret tuberkulozi bērniem, kuri dzemdību nodaļās nav saņēmuši BCG vakcīnu. Tuvākajā laikā tie tiks izstrādāti un nosūtīti.

Ņemot vērā radušos situāciju, lūdzam:

  • skaidrot bērnu vecākiem par BCG vakcinācijas atlikšanas iemeslu, tuberkulozes inficēšanās riskiem un profilaksi, kā arī turpmāko rīcību bērna vakcinācijai atbilstoši vēstules pielikumā norādītajam;
  • veikt ierakstu medicīniskajā dokumentācijā, ka jaundzimušajam dzemdību nodaļā nav veikta vakcinācija pret tuberkulozi, lai par to tiktu informēts bērna ģimenes ārsts.

Sīkāka informācija par tuberkulozes inficēšanās riskiem, profilaksi un vakcināciju ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv