04.09.2015, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka 2015.gada 1.septembrī Pasaules Veselības organizācija (turpmāk – PVO) paziņoja, ka šā gada 30.jūnijā un 7.jūlijā dienvidrietumu Ukrainas Aizkarpatu apgabalā tika reģistrēti divi poliomielīta izraisīti saslimšanas gadījumi 4 gadu un 10 mēnešus veciem, nevakcinētiem bērniem. Abos gadījumos tika apstiprināts 1.tipa vakcīnas izcelsmes poliomielīta vīruss (cVDPV1). PVO brīdina, ka skartais apgabals robežojas ar četrām Eiropas valstīm (Rumānija, Ungārija, Slovākija un Polija).

Pēc PVO datiem laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 26.augustam pasaulē tika reģistrēti 10 vakcīnas izcelsmes poliomielīta vīrusa (cVDPV1) gadījumi (no tiem 9 gadījumi tika konstatēti Madagaskarā un 1 gadījums Nigērijā) un 37 savvaļas poliovīrusa izraisīti poliomielīta vīrusa (WPV1) gadījumi (no tiem 29 gadījumi Pakistānā un 8 gadījumi Afganistānā).

Lai gan 2002.gadā Latvija tika atzīta par valsti, kas brīva no poliomielīta, tomēr ņemot vērā aktuālo situāciju pasaulē, kā arī pastāvīgu iedzīvotāju pārvietošanos un zemo imunizācijas līmeni atsevišķās teritorijās, atklātie poliomielīta saslimšanas gadījumi būtiski palielina poliovīrusa ievešanas un izplatīšanās risku Eiropas reģionā. Turklāt ir bažas par akūtas šļauganās paralīzes (turpmāk – AŠP) uzraudzības kvalitāti, kā arī par kapacitāti, lai laikus spētu atklāt un reaģēt uz ievestu poliomielīta gadījumu. AŠP gadījumu uzraudzība un uzraudzības kvalitātes kritērijam jāatbilst PVO noteiktajam minimālajam standartam – vismaz ≥0,8 AŠP gadījumi uz 100 000 bērnu līdz 15 gadu vecumam. Šī rādītāja sasniegšana ir uzskatāma par drošu pierādījumu, ka valsts epidemioloģiskās uzraudzības sistēma ir pietiekami efektīva, lai laikus atklātu un laboratoriski pierādītu ievestus poliomielīta gadījumus, kā arī veiktu operatīvus pretepidēmijas pasākumus un novērstu infekcijas izplatīšanās draudus.

Latvijā pēdējo gadu laikā šis rādītājs nav sasniegts – 2011.gadā tas bija 0,34 gadījumi, 2012. un 2013. gadā – 0,68 uz 100 000 bērnu līdz 15 gadu vecumam. 2014.gadā tika reģistrēts viens AŠP gadījums jeb 0,34 gadījumi uz 100 000 bērnu līdz 15 gadu vecumam. Jāatzīmē, ka 2014.gadā reģistrētais gadījums netika savlaicīgi izmeklēts atbilstoši PVO noteiktajām prasībām: netika paņemti divi fēču paraugi ar 24-48 stundu intervālu. 2015.gadā līdz 2.septembrim Latvijā bērniem līdz 15 gadu vecumam nav reģistrēts neviens AŠP saslimšanas gadījums.

PVO rekomendācijās norādīts, ka visiem ceļotājiem pirms došanās uz teritorijām ar savvaļas poliovīrusa cirkulāciju, jābūt pilnībā vakcinētiem pret poliomielītu. Tiem, kas iepriekš saņēmuši trīs vai vairāk dzīvas (OPV) vai inaktivētas (IPV) vakcīnas devas, ieteicams saņemt vēl vienu poliomielīta vakcīnas devu; tiem, kas nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu, līdz braucienam ieteicams veikt vakcinācijas kursu pret poliomielītu atbilstoši primārās vakcinācijas shēmai (3 devas). Steidzama ceļojuma gadījumā ieteicams saņemt vismaz vienu vakcīnas devu, ideālā gadījumā 4 nedēļas pirms izbraukšanas.

Ņemot vērā poliomielīta epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos pasaulē, lūdzam bērnu stacionārajās ārstniecības iestādēs veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu AŠP sindroma uzraudzību un nodrošinātu atbilstošu gadījumu izmeklēšanu. Kā arī ģimenes ārstiem lūdzam pārliecinieties, ka bērni, kas reģistrēti praksē, ir vakcinēti pret poliomielītu un pievērst nepieciešamības gadījumā uzmanību arī ceļotāju vakcinācijai pret poliomielītu.

Lūdzam asociāciju vadītājus izplatīt šo informāciju asociācijas biedriem.

Ārstniecības personas veicamie pasākumi un rīcības algoritms akūtās šļauganās paralīzes (AŠP) uzraudzības ietvaros

Ārstniecības personas veicamie pasākumi

1. Apzināties poliomielīta iespējamību katram bērnam līdz 15 gadu vecumam ar akūtās šļauganās paralīzes (AŠP) simptomiem.

2. Par katru AŠP sindroma gadījumu bērniem līdz 15 gadu vecumam, neatkarīgi no diagnozes, ziņot SPKC atbilstošai reģionālajai nodaļai.

3. Nodrošināt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no AŠP sindroma sākuma divu fēču paraugu paņemšanu ar 24 – 48 stundu intervālu un nosūtīšanu virusoloģiskai izmeklēšanai enterovīrusu noteikšanai un identifikācijai, ja sindroms konstatēts bērnam līdz 15 gadu vecumam vai, ja ir profesionāli pamatotas aizdomas par poliomielītu jebkura vecuma pacientam.

4. Organizēt viena fēču parauga paņemšanu un nosūtīšanu izmeklēšanai uz enterovīrusiem, ja pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par saslimšanu ar serozo meningītu, encefalītu, mielītu vai meningoencefalītu neatkarīgi no pacienta vecuma.

5. Veikt pacientam ar AŠP sindromu veselības stāvokļa medicīnisko novērošanu pēc izrakstīšanas no slimnīcas un sešdesmitajā dienā pēc akūtās šļauganās paralīzes konstatēšanas rakstiski paziņo par neiroloģiska rakstura atlieku parādībām – parēzi vai paralīzi – SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

Ārstniecības personas un SPKC epidemiologa rīcības algoritms, konstatējot akūtās šļauganās paralīzes (AŠP) sindromu* bērnam līdz 15 gadu vecumam

Laiks

Pasākums

Izpildītājs

24 st.

 

Ziņošana par AŠP gadījumu SPKC attiecīgai reģionālajai nodaļai un pirmā fekāliju parauga ņemšana

Ārstniecības persona

AŠP gadījuma epidemioloģiskās izmeklēšanas uzsākšana SPKC epidemiologs

24 - 48 st.

 

Otrā fekāliju parauga ņemšana

Ārstniecības persona

AŠP pacienta kontaktpersonu (līdz 5 gadu vecumam) fekāliju paraugu ņemšana un ziņošana PVO SPKC epidemiologs

līdz 60.dienai

 

Slimnieka medicīniskā novērošana

Ārstniecības persona

60.dienā

 

Rakstiska paziņošana SPKC, vai pacientam ir vai nav saglabājušas neiroloģiska rakstura atlieku parādības

Ārstniecības persona

pēc 60.dienas

 

Galīgā AŠP gadījuma klasificēšana un ziņošana PVO

SPKC epidemiologs

* Akūtās šļauganās paralīzes (AŠP) jēdziena skaidrojums:

Akūts: strauja attīstība (< 4 dienām) no muskuļu vājuma paradīšanās līdz paralīzei.

Šļaugans: muskuļu vājums, nav stīvuma, paralīze nav spastiska.

Paralīze: muskuļu nespēja izdarīt aktīvu kustību.


http://www.who.int/csr/don/01-september-2015-polio/en/

http://www.polioeradication.org/dataandmonitoring/poliothisweek.aspx

http://www.who.int/ith/ITH_chapter_6.pdf?ua=1

http://www.who.int/ith/vaccines/polio/en/