09.05.2016, 00:00

Informējam, ka no Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) ir saņemta vēstule par lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu no 2016. gada 9. maija. Līdzīgi kā iepriekšējos gados vakcīnas tiks izvietotas ar lidaparātu palīdzību.

Vakcinācijai tiks izmantota dzīva novājināta trakumsērgas vīrusa vakcīna SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturoša vakcīna “Lysvulpen por.a.u.v.”. Vakcīna šķidrā veidā ir ievietota folijas kapsulā, kas iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, kas nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vienmērīgi Latvijas austrumu daļā 25600 kmplatībā, uz 1 km izsviežot 20 – 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

Pēc PVD sniegtās informācijas vakcīna nav bīstama ne cilvēkiem, ne apkārtējai videi, tomēr, lai izslēgtu jebkādu risku, nepieciešams ievērot piesardzības pasākumus un gadījumos, kad vakcīna nonākusi uz gļotādas vai brūcē, cilvēkam nepieciešama antirabiskā palīdzība atbilstoši “Verorab” vakcīnas lietošanas instrukcijai, kura ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā.

Lūdzam informēt ārstniecības personas par šo PVD organizēto pasākumu.

Ja ir nepieciešama papildus informācija, lūdzam sazināties ar Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģi Antru Bormani, tālr. 67081596.