12.08.2013, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) informē, ka nolūkā uzlabot C hepatīta gadījumu atklāšanu un pretepidēmijas pasākumu veikšanu, šā gada 30.jūlijā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 445 tika apstiprināti grozījumi Ministru Kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 „Infekcija slimību reģistrācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi).

1. Lai uzlabotu ārstniecības pakalpojumu pieejamību pacientiem C hepatīta aizdomu gadījumos (primāri noteikts anti-HCV pozitīvs tests), ka arī mazinātu slogu ārstniecības personām, nodrošinot, ka pie hepatologa vai infektologa pacients nonāk ar C hepatīta apstiprinošiem testa rezultātiem, Noteikumu 9. 3 punkts - „9.Mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona nodrošina primāri pozitīva klīniskā parauga piegādi references laboratorijai, lai apstiprinātu diagnozi, ja konstatētas:” papildināts ar 3.apakšpunktu - "9.3. C hepatīta vīrusa antivielas, ja laboratorijā nav iespējams veikt C hepatīta nukleīnskābes un C hepatīta vīrusa serdes noteikšanu apstiprinošo testēšanu vai antivielu noteikšanu apstiprinošo testu.” Līdz ar to, grozījumi nosaka, ka, primāri konstatējot C hepatīta antivielas, klīniskais paraugs ir jānosūta uz references laboratoriju diagnozes apstiprināšanai bez papildu ārsta nosūtījuma, ja laboratorijā nav iespējams veikt apstiprinošu testēšanu.

2. Lai ar Noteikumiem saskaņotu Eiropas Savienības normatīvajā aktā noteikto Komisijas 2012.gada 8.augusta Īstenošanas lēmumu Nr.2012/506/ES [2], ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, kurš saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā, precizētas Noteikumu 3.pielikuma II. sadaļas „Vīrusu infekcijas slimības” 3.punktā minētās laboratoriskās metodes, kuras izmantojamas C hepatīta laboratoriskai apstiprināšanai. Precizēts arī, ka laboratoriju vadītājs vai viņa pilnvarota persona saskaņā ar Noteikumu 10.punktu ziņo SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, 72 stundu laikā nosūtot aizpildītu steidzamā paziņojuma veidlapu pa faksu, pa pastu, ar kurjeru vai elektroniski un reģistrē ziņošanas faktu šādos gadījumos:

- nikleīnskābju noteikšana;

- vīrusa serdes antigēna noteikšana;

- specifisko antivielu atbilde, kas apstiprināta ar apstiprinošu antivielu noteikšanas (piemēram, imūnblota) testu personām, kuras vecākas par 18 mēnešiem .

Līdz ar to izmeklējumu metožu saraksts papildināts ar C hepatīta vīrusa serdes antigēna noteikšanu, nodrošinot ziņošanu SPKC rakstiski 72 stundu laikā par katru gadījumu, kad tiek apstiprināta C hepatīta infekcija, izmantojot jebkuru no trim metodēm.

Radušos neskaidrību vai jautājumu gadījumos lūdzam vērsties pie reģionālo nodaļu epidemiologiem vai SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļā.

 


[2] Grozījumi Lēmuma2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:262:0001:01:LV:HTML