20.06.2016, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) informē, ka 2016. gada 14. jūnijā Ministru kabineta sēdē ir pieņemti [1] grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19.septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi).

MK noteikumos ir veikti grozījumi, kas attiecas uz ārstniecības personas un epidemiologa rīcību, nosakot tuberkulozes slimnieka kontaktpersonas. Atbilstoši grozījumiem bacilāra tuberkulozes pacienta kontaktpersonas uzturēšanās vietās (izglītības iestādē, stacionārā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē, bērnu aprūpes iestādē, darbavietā, ieslodzījuma vietā, īslaicīgas aizturēšanas vietā, nelegālo imigrantu uzturēšanas nometnē, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, patversmē, kazarmā, viesnīcā u.c.) ārpus pacienta dzīves vietas noteiks SPKC epidemiologi, apmeklējot uzturēšanās vietas.

Savukārt tuberkulozes pacienta kontaktpersonas pacienta dzīvesvietā arī turpmāk noteiks ārsts, kas ziņo par saslimšanu ar infekcijas slimību (saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 14. panta pirmās daļas 3. punktu ārstniecības personas pienākums ir pieprasīt no pacienta ziņas par kontaktpersonām un iespējamo infekcijas avotu), jo no epidemioloģiskā viedokļa ir drošāk un efektīvāk, ka ārsts, kurš ārstē pacientu, anamnēzes ievākšanas laikā arī noskaidro tuberkulozes pacienta kontaktpersonas dzīvesvietā vai citus sadzīves kontaktus, kad bija iespējams risks inficēties ar tuberkulozi, un ziņos SPKC epidemiologam, lai organizētu turpmākos pasākumus, kas paredzēti MK noteikumos.

Pamatojoties uz augstākminēto, un, lai nodrošinātu MK noteikumu izpildi, lūdzam turpmāk (līdz ar grozījumu stāšanos spēkā) katrai veidlapai 089/u-t „Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi", kuru nosūta SPKC, pievienot aizpildītu tabulu „Tuberkulozes slimnieka nosauktās kontaktpersonas" pēc pielikumā pievienotā parauga.

Lai nodrošinātu tuberkulozes pacienta kontaktpersonu medicīnisko novērošanu un laboratorisko izmeklēšanu, epidemiologs informēs kontaktpersonas ģimenes ārstu un tuvāk praktizējošo pneimonologu.

Atgādinām, ka steidzamais ziņojums par tuberkulozes gadījumu (veidlapa 089/u-t „Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi") ir jāsniedz SPKC trīs darba dienu laikā.

Tabula "Tuberkulozes slimnieka nosauktās kontaktpersonas" uz 1 lp.

 


[1] Veselības ministrijas preses relīze: http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5114_apstiprina_izmainas_noteikumos_par_infekcijas_slimibu_kontak/