14.04.2016, 00:00

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs jau 11. gadu organizē Eiropas Imunizācijas nedēļu, kas šogad noritēs no 24. līdz 30. aprīlim. Imunizācijas nedēļas devīze ir “Profilakse. Aizsardzība. Imunizācija”. Imunizācijas nedēļa norit ar mērķi sniegt iespējami vairāk informācijas sabiedrībai par vakcināciju, lai palielinātu imunizācijas aptveri gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) katru gadu aktīvi ir piedalījies Imunizācijas nedēļas norisē, pārsvarā veltot uzmanību bērnu vakcinācijai. Šogad vēlamies vērst ārstniecības personu uzmanību vakcinācijai pret difteriju.

Ņemot vērā to, ka epidemioloģiskā situācija ar difteriju Latvijā joprojām ir nelabvēlīga, aicinām Jūs Imunizācijas nedēļas ietvaros veicināt ārstniecības iestādē strādājošo personu vakcināciju pret difteriju, lai nepieļautu infekcijas izplatīšanos ārstniecības iestādē, kā arī lai veselības aprūpes darbinieki kļūtu par labāko piemēru iedzīvotājiem vakcīnregulējamo slimību profilakses jomā.[1]

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” nosaka, ka ārstniecības iestādes vadītājs, ņemot vērā ārstniecības iestādes darbību un sniegtos pakalpojumus, līdz 2016. gada 1. jūlijam nodrošina ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna izstrādi un ieviešanu. Minētajā plānā ietverot arī jautājumus, kas attiecas uz darbinieku inficēšanās risku ar vakcīnregulējamajām slimībām, šo risku novērtēšanu un specifiskos profilakses pasākumus [Ministru kabineta noteikumu 6.10. apakšpunkts].

Saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi” 2. pielikumā noteikto ārstniecības personām un ārstniecības iestāžu apkalpojošajam personālam balstvakcināciju pret difteriju ieteicams saņemt: reizi 5-9 gados; kontaktpersonām (ja ir bijis kontakts ar difterijas slimnieku): reizi 1-4 gados.

Vienlaikus aicinām Eiropas Imunizācijas nedēļas ietvaros aktivizēt savu pacientu informēšanu par imunizācijas nozīmi, īpašu uzmanību vēršot nevakcinētiem pacientiem (gan bērniem, gan pieaugušajiem).

Plašāka informācija par difterijas profilaksi ir pieejama SPKC tīmekļa vietnes sadaļās „Ārstniecības personām” un “Informatīvie materiāli”. [2] [3]

Lūdzam izplatīt šo vēstuli profesionālo asociāciju locekļiem.


[1] Laikā a no 2010. gada līdz 2014. gadam katrs trešais difterijas slimnieks, kas tika reģistrēts Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskas zonas valstīs ir bijis Latvijas iedzīvotajs. 2015. gadā Latvijā reģistrēti 10 difterijas gadījumi, bet 2016. gadā – jau trīs. Pārskats par difterijas izplatību 2011. - 2015. gadā Latvijā ir pieejams SPKC tīmekļa vietnē.