14.04.2016, 00:00

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) katru gadu aktīvi ir piedalījies Imunizācijas nedēļas norisē, pārsvarā veltot uzmanību bērnu vakcinācijai. Šogad vēlamies vērst ārstniecības personu uzmanību vakcinācijai pret difteriju.

Ņemot vērā to, ka epidemioloģiskā situācija ar difteriju Latvijā joprojām ir nelabvēlīga, aicinām Jūs Imunizācijas nedēļas ietvaros veicināt ārstniecības iestādē strādājošo personu vakcināciju pret difteriju, lai nepieļautu infekcijas izplatīšanos ārstniecības iestādē, kā arī lai veselības aprūpes darbinieki kļūtu par labāko piemēru iedzīvotājiem vakcīnregulējamo slimību profilakses jomā.[1]

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” nosaka, ka ārstniecības iestādes vadītājs, ņemot vērā ārstniecības iestādes darbību un sniegtos pakalpojumus, līdz 2016. gada 1. jūlijam nodrošina ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna izstrādi un ieviešanu. Minētajā plānā ietverot arī jautājumus, kas attiecas uz darbinieku inficēšanās risku ar vakcīnregulējamām slimībām, šo risku novērtēšanu un specifiskos profilakses pasākumus [Ministru kabineta noteikumu 6.10. apakšpunkts].

Saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 330 „Vakcinācijas noteikumi” 2. pielikumā noteikto ārstniecības personām un ārstniecības iestāžu apkalpojošajam personālam balstvakcināciju pret difteriju ieteicams saņemt: reizi 5-9 gados; kontaktpersonām (ja ir bijis kontakts ar difterijas slimnieku): reizi 1-4 gados.

Plašāka informācija par difterijas profilaksi ir pieejama SPKC tīmekļa vietnes sadaļās „Ārstniecības personām” un “Informatīvie materiāli”. [2] [3]

Būsim pateicīgi, ja līdz š. g. 6. jūnijam informēsiet SPKC (e-pasts: ieva.kantsone@spkc.gov.lv) par darbinieku vakcināciju pret difteriju Jūsu iestādē saistībā ar 2016. gada Eiropas Imunizācijas nedēļu, sniedzot šādus datus:

Ārstniecības iestādes nosaukums ____________________________________________

Darbinieku skaits ārstniecības iestādē ________________________________________

Pret difteriju vakcinēto ārstniecības iestāžu darbinieku skaits ______________________

t.sk. 2016. gada aprīlī – maijā ______________________________________________