06.08.2013, 00:00

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ziņo par reģistrēto invazīvās meningokoku infekcijas klasteri, ko izraisījusi Neisseria meningitidis C serogrupa vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), vidū: kopš šī gada februāra mēneša reģistrēti trīs gadījumi Parīzē, pieci gadījumi Vācijā (trīs no tiem Berlīnē) un viens gadījums retrospektīvi identificēts Beļģijā1.

Līdzīga celma Neisseria meningitidis C serogrupas uzliesmojums VDV vidū tika reģistrēts ASV, Ņujorkā laika periodā no 2010.gada augusta līdz 2013.gada februārim, kad saslima 22 VDV un slimība beidzās letāli 7 cilvēkiem2. Nevienam no Eiropā 2013.gadā reģistrētiem gadījumiem tomēr nav atklāta epidemioloģiskā saikne ar uzliesmojumu Ņujorkā.

ECDC veiktajā riska novērtējumā secināts, ka nepieciešami papildu epidemioloģiskie izmeklējumi un pilnīgāka vienojošo riska faktoru apzināšana, lai identificētu tās VDV grupas, kuras ir pakļautas augstākam inficēšanās riskam. Pašlaik ECDC rekomendē pastiprināt epidemioloģisko uzraudzību, īpaši vasaras periodā, kad dažādās valstīs tiek organizēti seksuālo minoritāšu pasākumi „Gay Pride” un citi līdzīgi festivāli, lai laikus noteiktu iespējamo infekcijas izplatīšanos un veiktu nepieciešamos pasākumus1.

Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka no 2001.gada līdz 2013.gada jūlija beigām Latvijā tika reģistrēti 118 invazīvas meningokoku infekcijas gadījumi un 12 no tiem ir izraisījusi Neisseria meningitidis C serogrupa. Meningokoku infekcijas klasteri Latvijā VDV vidū nav reģistrēti.

Informācija un ieteikumi ceļotājiem:

  • meningokoku infekcija izplatās gaisa pilienu ceļā. Saslimšanas risks nav augsts. Cilvēki parasti inficējas tikai pēc ilgstošas vai intensīvas saskares ar infekcijas avotu - slimu cilvēku vai izraisītāja nēsātāju.
  • meningokoku infekcija ir vakcīnregulējamā slimība. Kaut gan Latvijā vakcināciju pret meningokoku infekciju valsts neapmaksā, tomēr tā ir pieejama kā maksas pakalpojums.
  • VDV, kuri plāno ceļot uz Ņujorku, Parīzi vai Vāciju, ieteicams pirms ceļojuma izrunāt ar savu ārstu jautājumu par iespējamo inficēšanās risku, lai pieņemtu lēmumu par vakcinācijas nepieciešamību3.

Ieteikumi ārstniecības personām:

  • ar VDV, kuri plāno ceļojumu uz Ņujorku, Parīzi vai Vāciju, ieteicams pirms ceļojuma pārrunāt jautājumus par iespējamiem riskiem un piedāvāt vakcinēties pret Neisseria meningitidis C serogrupas infekciju4.
  • meningokoku infekcija ir obligāti reģistrējamā slimība. Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumiem Nr.7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”, par katru aizdomīgu meningokoku infekcijas gadījumu ir jāziņo Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

 


1 Rapid risk assessment: Invasive meningococcal disease among men who have sex with men. European Centre for Disease Prevention and Control. July 3 2013. Publicēts 2013.gada 12.jūlijā, Pieejams: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/rapid-risk-assessment-invasive-meningococcal-disease-among-MSM.pdf

2 Notes from the Field: Serogroup C Invasive Meningococcal Disease Among Men Who Have Sex With Men – New York City 2010-2012. MMWR January 4, 2013; 61(51):1048-1048

3 National Travel Health Network and Centre, 15 July 2013 Invasive meningococcal disease: Men who have sex with men United States (New York City) and Europe (cities in Belgium, France and Germany). Pieejams http://www.nathnac.org/pro/clinical_updates/menc_15072013.htm

4 Health Protection report Clusters of serogroup C invasive meningococcal disease reported in MSMin USA and Europe: advice for clinicians. Pieejams: http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2013/news2813.htm#mr1209