Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Papildus apstrādātu statistikas un pētījumu datu sniegšana ir pakalpojums, kas nodrošina oficiālās statistikas programmas ietvaros apkopoto veselības statistikas datu saņemšanu, kuru iegūšanai ir nepieciešama papildus sagatavošana vai grupēšana, kas ir citādāka, nekā oficiālās statistikas programmā paredzētā.

Maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedzams iesniegums brīvā formā, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, dzīvesvietas adresi (juridiskai personai - nosaukumu un juridisko adresi), kontaktinformāciju, kas palīdzētu sazināties ar iesniedzēju, precīzu informāciju par statistikas un pētījumu datiem, kurus vēlas saņemt, datu izmantošanas mērķi, atbildes saņemšanas veidu (klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā, pa pastu, e-pastā).

  Pakalpojuma saņemšanai var iesniegt arī aizpildītu iesnieguma parauga formu.
  Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi, e-adresi.


  Maznodrošinātām un trūcīgām personām, politiski represētām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, uzrādot atbilstošus dokumentus, par sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek piemērota atlaide.

  Maksa par pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrāža 4. un 5.punktu, atkarībā no sagatavošanas metodēm - https://spkc.gov.lv/lv/par-SPKC/pakalpojumu-cenradis.

  Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas tiek sastādīta tāme un paredzamās izmaksas tiek saskaņotas ar pakalpojuma pieprasītāju. Ja darba izpildes procesā rodas izmaiņas pakalpojuma izmaksās, pakalpojuma pieprasītājs par to tiek informēts.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sagatavotos veselības statistikas un pētījumu datus izsniedz tikai pēc rēķina apmaksas un naudas ienākšanas Slimību profilakses un kontroles centra kontā.
  Informāciju iespējams saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.

Uzziņas par pakalpojumu